Tuesday, December 1, 2015

Kismi Diferansiyel Denklemler (Partial Differential Equations -PDE-)

PDF (Dropbox, Google), Web

Normal diferansiyel denklemler (ordinary differential equtions -ODE-)
Bağımsız değişkenler, bağımlı değişkenler
Sınır koşulları (boundary condition)
Başlangıç koşulları (initial conditions)
Homojen, homojen olmayan (inhomogeneous)
Lineer operatör
Gayrı lineerlik
Dalga denklemi
Hilbert Uzayı
Baz fonksiyonlar
Klasik Burger denklemi
Isı denklemi
Yayılma (diffusion) denklemi
Laplace denklemi
Taşınım (convection)
Karakteristik Eğriler Metodu
Yön alanı (direction field)
Zincirleme Kanunu
Dalga Denklemi Başlangıç Değer Problemi (Initial Value Problem)
Analitik PDE
Gauss’un Teorisi
Birim normaller
Div operatorü
Crank-Nicholson
Dirichlet sınır şartı
Isı Denklemini Türetmek
Kesit Seviyeleri, Kenar Bazlı İmaj Gruplamak
Piksel Takibi, Optik Akış, Lucas Kanade Algoritması
Eğim (Curvature)
Dalga Denklemini Türetmek
Newton Kanunu

No comments: