Tuesday, December 1, 2015

Yapay Görüş ve Robotik (Computer Vision)

PDF (Google), Web

Öğretmen: Daniel Cremers

Geri-Yansıtmayla 3D Işın Hesabı (Back-projecting a 3D Ray), ve Düzlem Mesafesi
İki İmaj Kullanarak 3 Boyutta Tekrar Oluşturmak (3D Reconstruction from Two Images)
İki Boyut Nokta Eşleşmesi, Homografi, Video Stabilizasyonu
Yol Bulmak (Road Detection)
Birleşme Noktaları, Çizgiler, Hiperdüzlemler (Vanishing Points, Lines, Hyperplanes)
Hareketten Yapı Oluşturmak (Structure from Motion -SfM-)
SURF, SIFT
Lineer Cebir, Uzaylar, Bazlar, Kerte (Rank), Menzil
Baz transformasyonu
Norm
Manhattan mesafesi
Doğal Baz
Dikgenlik
Kronecker Çarpımı
Gruplar
İlgin Transformasyon (Affine Transformation)
Yerini değiştirme (translation), döndürmek (rotation)
Öklitsel Grup (Euclidian Group)
Sylvester’in eşitsizliği
Eksi Bakışımlı Matrisler (Skew-symmetric Matrices)
Çapraz Çarpım (cross-product)
Sağ el kuralı
Rodriguez formülü
Genelleştirilmiş Ters (Generalized -Moore Penrose- Inverse)
SVD ile En Az Kareler (Least Squares)
3D’de Yeniden Oluşturmak (3D Reconstruction)
Rönesans
Perspektif izdüşüm
Çoklu Bakış Açıdan Tekrar Oluşturma (Multiview Reconstruction)
Aynı anda yer belirlemek ve haritalamak (simultaneous localization and mapping, SLAM)
Lie grubu, Lie cebiri
Kutupsal özdeşlik (polarization identity)
Katı gövde transformasyonu
Kamera hareketi
Homojen kordinatlar
Perspektif yansıtma
Iğne deliği kamera (pinhole camera) modeli
Mercekler, odak
Perspektif transformasyonu
odak uzaklığı (focal length)
Kamera kalibrasyonu
İç parametre matrisi (intrinsic parameter matrix), dış parametre matrisi (extrinsic parameter matrix)
Yansıtma Matrisini Bilinen 3D-2D Eşlemelerinden Hesaplamak
8-Nokta Algoritması
Renk, Bolgeler ve Doku (Texture)
Gradyan İnişi ve Model Uydurmak, İmaj İşlemek
GPS, Kullanıcı Yerini Bulmak, GPS Uydularına Olan Açı, Uzaklık