Tuesday, December 1, 2015

Bilgisayar Bilim, Yapay Zeka

PDF (Dropbox, Google), Web

Monte-Carlo Ağaç Araması (Monte Carlo Tree Search -MCTS-), Oyun Oynayan Yapay Zeka
Derin Öğrenme ile Go Oyununu Oynamak, DeepMind AlphaGo Zero
Otomatik Tercüme, Dizin-Dizin İlişkisini Öğrenmek (Machine Translation, Sequence to Sequence Learning)
Derin Öğrenme ile Tavsiye Sistemleri (Deep Recommendation Systems)
Uzun Kısa-Vade Hafıza Ağları (Long Short-Term Memory Networks, LSTM)
Derin Öğrenme ile Doğal Dil İşlemek (Natural Language Processing -NLP-)
Derin Takviyeli Öğrenme, Ilke Gradyanlari (Deep Reinforcement Learning, Policy Gradients )
TensorFlow
Matematiksel modelleme, diferansiyel denklemler,
Regresyon
Hesapsal Karmaşıklık Teorisi (Computational Complexity)
Turing makinalari
Sözlükler, Böleç Anahtarları (Hash Keys)
Yığıt (Stacks)
Kuyruk (Queue)
Bağlanmış Listeler (Linked Lists)
İkisel Arama Ağaçları (Binary Search Trees -BST-)
Öncelik Kuyruğu (Priority Queue)
Sıralama (Sorting), Kabarcık Sıralaması (Bubblesort), Hızlı Sıralama (Quicksort)
Dinamik Programlama, Kisayol Bulma
Minimum Kapsamlı Ağaç (Minimum Spanning Tree -MST-)
Dijkstra Algoritması ile En Kısa Yol
Felzenswalb Gruplaması (Felzenswalb Clustering)
Arama (Search), Önce Genişliğine (Breadth First) ve Önce Derinliğine (Depth First) Arama
Yapay Zeka ile İtalyan Daması, Minimax
ID3, Karar Ağacı
En Yakın k-Komşu (k-Nearest Neighbor)
Küre Agaçları (Ball Tree, BT)
Yapay Sinir Ağları (Neural Networks)
Evrişimsel Ağlar, Derin Öğrenim (Convolutional Nets -Convnet-, Deep Learning)
Otomatik Türev Almak (Automatic Differentiation -AD-)
Kendini Tekrarlayan Yapay Sinir Ağları (Recurrent Neural Network -RNN-)
K-Means Kümeleme Metodu
Paralel KMeans, Hadoop
Ortalama Kaydırma ile Kümeleme (Mean Shift Clustering)
Log Lineer Modeller ve Koşulsal Rasgele Alanlar (Log Linear Models and Conditional Random Fields -CRF-)
Oyun Teorisi ile Grup Kararları Tahmini
Kafadan Hesap

Video

Yapay Sinir Aglari - 1 
Yapay Sinir Aglari - 2
Yapay Sinir Ağları - 3
Yapay Sinir Ağları - 3 Ek, Calculus
Derin YSA, evrisim (convolutions, deep net, convnet)

No comments: