Tuesday, December 1, 2015

Çok Değişkenli Calculus (Multivariable Calculus)

PDF (Google, Web)

Çizgi Düzlem Kesişmesi
Vektörler, Vektör Toplamı, Birimdiklik
Noktasal Çarpım, Çapraz Çarpımı
Paralelogram
Düzlemler
Determinantlar
Çapraz Çarpım (Cross Product)
Sağ El Kuralı
Düzlem Kesişmeleri
Cycloid (Yuvarlanma Eğrisi)
Parametrik Denklemler
Taylor Serileri
Yaklaşıklamak (Approximation)
İki Boyutlu f(x,y) Fonksiyonunun Taylor Açılımı
Hız, İvme
Kısmi Türevler
Zincirleme Kanunu
Çapraz Çarpım (Cross Product)
Elipsoid
Minimum, Maksimum
Gradyanlar
Kontürlar
Kesit Seviyeleri (Level Sets)
Tam Türevler (Total Derivatıves)
Lagrange Çarpanları (Multipliers)
Hiperbol
Calculus’un Temel Teoremi (The Fundamental Theorem of Calculus)
Ortalama Değer Teoremi
Çift Entegraller (Double İntegrals)
Ağırlıklı Ortalama, Kütle Merkezi (Center of Mass) Hesapları
Değişken Değişimi (Change of Variables)
Vektör Alanları (Vector Fields) ve Çizgi Entegralleri (Line Integrals).
Akış (Flux)
Green’in Teorisi
Curl
Güneşi Kullanarak Dünyadaki Kordinatımızı Bulmak

Video

Uzaklaşım (Divergence) ve Curl, Maxwell Denklemlerinin Dili