Sunday, January 13, 2019

Nereden Baslarim - 2019

Programcılığa giriş yapmak, ilerlemek isteyen arkadaşlar bu ise nereden başlayabilir? Site kurmak, şirketlerde bu işleri yapabilmek, bunun danışmanlığını vermek açısından, 2019 yılında bilgi işleme giriş nereden yapılabilir?

Önce Python dili. Hem servis tarafında, hem GUİ kodlamasına, hem bilimsel hesaplarda bu dil artık her yerde.

Link

Program işletmek (birazdan gorulecek), Flask, SQL, bunlar hep komut satırında yapılacak şeyler. Unix öğrenilmeli, dizüstü, masaüstü bilgisayarında Ubuntu (Unix) kurulabilir. Unix'in bir sürü komut satırı yardımcı programı var, bunlar nasıl işletilir, öğrenilmeli. Unix'e girilince kullanici hesabimiz vardir, bu kullanicinin ayarlari nasil yapilir, kullanici izinleri, dosyalar, dizinler, komut satirindan bunlari gezmek, find ile bulmak, grep ile icerik aramak, text dosyalarina veri eklemek, cat ile gosterip >> ile ekleme yapabilmek, vs.

Unix ve Python dili öğrenilince ardından servis tarafı kodlamalarına bir dalış, mesela Flask üzerinden sayfa servis edebilmek. Bu arada HTML ve CSS temeli yanda öğrenilir. HTML/CSS sayfaları direk editörde yazılıp neye benzediği görülebilir, ardından Flask ile servis tarafında içi veri tabanından gelen verilerle nasıl doldurulup servis edilir, bu öğrenilir.

Link

Veri tabanı için python içinden sqlite3 ile başlanır, bu taban verisini tek bir dosya içinde tutan, hızlı basit bir taban. Veriye erişim dili SQL bu sırada öğrenilir. Sonra daha büyük işler için Postgreql'e geçilebilir.

Link

Flask ile sayfa servis edince APİ servisi nasıl olur, buraya giriş yapılabilir. Flask'te ufak birkaç değişim sonrası bir metottan JSON servis etmek rahat, böylece bağlanan program ne olursa olsun veriyi servisinizden alabiliyor olur.

Toptan (batch) program nasıl işletilir, davranışları, potansiyel problemleri nedir, bunlara girilebilir. Flask ile kodlama anlık, işlemsel kodlar, istek / işlem / cevap döngüsünde işlerler. Toptan işlemler bir başlar, sürekli ayaktadır, veri varsa hemen işler, işi bitince bekleme döngüsüne girebilir, çökerse kaldığı yerden devam edebilmelidir. Bunlar bilinmeli.

Link

Bizim video'lar

Link

Eğer veri bilimi (data science) konusuna girmek isteyenler olursa, bu farklı bir gidiş yolu, ama üsttekiler hala faydalı. Bu durumda

Link

Elektrik ve Manyetik Etkilesimler - Ders 7,8

http://sayilarvekuramlar.blogspot.com/2015/01/elektrik-ve-manyetik-etkilesimler.html?m=1

Saturday, December 1, 2018

Doküman İndeksleme, Arama, sqlite3, fts3

Veri tabanlı indeksleme, arama mimarileri rekabetçi olmaya devam ediyor. Hard diskimde tuttuğum pdf, epub kitapları indekslemek için recoll yerine bir aracı kendim yazmak istediğimde ilk öne çıkan whoosh adlı bir kütüphane idi. Paket whoosh içerik indeksler, ve bir indeks dizini altında gerekli dosyaları yazar. Bu dosyalar whoosh için anlam ifade eden ikisel dosyalar, bu aslında bir negatif. Bu dosyaların idare edilmesi gerekli. Ayrıca whoosh ile güncelleme işlemleri biraz problemli.

Sqlite3 içinde işleyen bir diğer çözüm, fts3 daha kullanışlı. İndeksleme için bir kolonu fts3 tipinde tanımlamak yeterli, artık bu kolona konan her veri doküman arama yaklaşımıyla aranabilir.

import os

db = "/tmp/books.db"
if os.path.isfile(db): os.remove(db)
conn = sqlite3.connect(db)
c = conn.cursor()
res = c.execute('''CREATE VIRTUAL TABLE BOOKS USING fts3(path TEXT PRIMARY KEY, content TEXT); ''')
insert = "INSERT INTO BOOKS(path,content) VALUES('%s','%s');"
c.execute(insert % ("book1.pdf",'SQLite is a software...'))
c.execute(insert % ("book2.pdf",'All SQLite is source code...'))
c.execute(insert % ("book2.pdf",'All is code...'))
conn.commit()
print ('ara 1')
res = c.execute('''SELECT * FROM BOOKS WHERE content MATCH 'sqlite'; ''' )
for x in res: print (x)
print ('ara 2')
res = c.execute('''SELECT * FROM BOOKS WHERE content MATCH 'source'; ''' )
for x in res: print (x)
print ('ara 3')
res = c.execute('''SELECT * FROM BOOKS WHERE content MATCH 'is code'; ''' )
for x in res: print (x)
ara 1
('book1.pdf', 'SQLite is a software...')
('book2.pdf', 'All SQLite is source code...')
ara 2
('book2.pdf', 'All SQLite is source code...')
ara 3
('book2.pdf', 'All SQLite is source code...')
('book2.pdf', 'All is code...')
Veri taban semantiği aslında döküman indeksleme için çok uygun. Bir "dokümanı" indeksten çıkartmak için o dokümanın olduğu satırı tabandan bildik SQL komutları ile sileriz. Ya da güncelleriz.

Bir tabanı temsil eden tek bir dosyayı kopyaladığımda indeks bilgisi o taban ile beraber gider. Whoosh ile ayrı dizindeki (bozulmaya açık) bir takım anlamsız dosyalar yok.

Performans oldukca iyi. Bu şekilde on milyonlarca satırı, belgeyi indekslemiş projeler var.

Sqlite3 direk Python 3 içine dahil, pip install ile kurmaya bile gerek yok.

Not: kendi kullanımım için yazdığım arama programı "loogle" şurada.

Not: Bu fts3 yaklaşımı bir zamanlar MySQL'de sevilen FULLTEXT kolon kullanımı ile benzeşiyor.

Kaynak

https://www.sqlite.org/fts3.html


Friday, November 30, 2018

Evrişimsel Ağ ile Hava, Yağmur Tahmini

Günlük baz meteoroloji verileriyle bir(kaç) gün sonrası yağmur yagıp yağmayacağı evrişimsel ağ (convolutional network -CNN-) ile tahmin edilebilir mi? Alttaki makalede mümkün olabileceği bahsediliyor.

https://deepstruct.github.io/ICML17/1stDeepStructWS_paper_2.pdf

Bu yaklaşım farklı bir veri üzerinde kullanabilir belki.

ABD NOAA'dan dünyada 100K+ civarı istasyondan alınmış 20+ ölçüm öğesi üzerinden günlük verileri indiririz. Mesela 2016 için

wget http://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_year/2016.csv.gz

Biz bu verileri indirip zip haline getirdik,

2012-2018

https://drive.google.com/open?id=1nPnKSHjDEacKw7fbXaYn5b-Sf86SxOvr

https://drive.google.com/open?id=1J9A6Nwyy4iJ3W56D1_l-ncmODPCaev5m

https://drive.google.com/open?id=1tGpA60u8ZcfwTGaU0qmtGLHFnjC89H8C

https://drive.google.com/open?id=18EeWt12ce4gTtL13mH1SjoAC-a4mWTvW

https://drive.google.com/open?id=1nR9CPrrPLeFpI3TFPgTvSAiFy_mH3oHW

https://drive.google.com/open?id=1_YeFlx3oisLIPBfnVN_iJgRLxyVvA_QT

https://drive.google.com/open?id=1VESYnMNwCQhg6tdxp5VZRZ-5cUXEJYgQ

Veri içeriği

ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/by_year/readme.txt

İstasyonlar

https://drive.google.com/open?id=1vuJrb8xc4c2MK6LMbexaE-j-it38MCKU

Türkiye için 10+ civarı istasyon var.

df = pd.read_csv('ghcnd-stations2.txt',sep='|',header=None)
ile okunabilir.

Ana veri içeriğine bakınca

import zipfile, csv, io
zfile = '2017.zip'
zip_file  = zipfile.ZipFile(zfile)
items_file = zip_file.open('2017.csv')
items_file = io.TextIOWrapper(items_file)
rd = csv.reader(items_file)
for row in rd:  
  print (row)

['US1MISW0005', '20170101', 'PRCP', '0', '', '', 'N', '']
['US1MISW0005', '20170101', 'SNOW', '0', '', '', 'N', '']
['US1MISW0005', '20170101', 'SNWD', '0', '', '', 'N', '']
['CA1MB000296', '20170101', 'PRCP', '0', '', '', 'N', '']
['US1MAMD0069', '20170101', 'PRCP', '56', '', '', 'N', '']
['ASN00015643', '20170101', 'TMAX', '274', '', '', 'a', '']
...
şeklinde bir çıktı görülür. İlk kolon istasyon kimliği, 2. gün, sonra öğe. Bu verinin ilk halini isleyen bir kod surada. PRCP 100 üzerinden yağmur seviyesi. TMAX bir günün en yüksek ısısı.

Fikir şudur, günlük seçilmiş birkaç öğe için, bir tahmin noktası (bir şehir olabilir) etrafında bir izgara (grid) yaratılır, 20x20 boyutunda diyelim, ızgara köşelerinin kordinatlarına en yakın istasyon verisi öğeler için toplanır. Bir günde diyelim TMAX, SNOW, vs. iki öğe bir tensor içinde iki boyut olur, aynen R, G, B kanallarının bir resmin farklı tensor katmanı, boyutu olması gibi.

Üstteki resim orijinal makaledeki katmanları gösteriyor, makale farklı atmosfer seviyelerindeki basıncı kullanmış.

İstasyon verisi öğeler için kat kat konur ve tensor yaratılır, bu bir gün. Kaynak verisi bu, ertesi günün PRCP öğesi tahmin hedefi, ve (2 boyutlu) evrişimsel ağ işletilir. Zaman faktörü için makalede arkadaşın yaptığı gibi önceki günlerin ek tensorları konur ve 3 boyutlu evrişim işletilir.


Thursday, November 22, 2018

TensorFlow.js, Javascript ile TensorFlow, Keras Modelleri

TensorFlow.js, Javascript ile TensorFlow, Keras Modelleri

Kullanıcı / masaüstü / cep ortamında yapay zeka modelleri kullanmak için Tensorflow.js var. Mesela Android cep ortamında YZ modellerini Java üzerinden kullanmak akla gelebilirdi, fakat Javascript ve tarayıcı üzerinden bu iş daha rahat. Javascript çoğunun bildiği dil (HTML ve sayfa kodlamasi icin kullanılır), ve dinamik tiplemesi sayesinde daha hızlı geliştirmeye imkan verir.

Ayrıca Javascript'in, hatta servis tarafında Node'un bu kadar kullanım bulmasının arkasında bir sebep daha var; Google, Chrome'u yazarken o zamanki Javascript motorlarının performansını beğenmedi. Bu sebeple Chrome için V8 projesiyle Javascript motorunu tekrar baştan yazdılar. V8 çok hızlı performansı sayesinde beğeni gördü, Node biraz da bu sebeple on plana çıkabildi (servis tarafında Javascript!).

Bir örnekle başlayalım. Ama ondan önce bir kullanım gözlemi: bu alandaki örneklerin çoğu tarayıcı üzerinde model eğitmekten bahsediyor. Fakat gerçek dünyada olacak şudur; GPU, TPU, vs. üzerinden Python ile model servis tarafında eğitilecektir, kaydedilecektir. Bu model Tensorflow.js üzerinden kullanıcı tarafında yüklenecek, ve model tahmin amaçlı olarak Javascript üzerinden kullanılacaktır. Servis tarafında model eğitmek için Javascript kullanımı herhalde çok görülmez; tabii şöyle bir kullanım olabilir, eğitilmiş model kullanıcı verisiyle "zenginleştirmek" için ufak veri parçaları ile eğitimi devam ettirilebilir.

Biz yine de JS ile eğiten bir program görelim, basit bir lineer regresyon örneği,

https://js.tensorflow.org

Önce bir geliştirme "ortamı" hazırlayalım. HTML ve Javascript bazlı çalışacağız, bir html dosyası olacak, kodları ayrı js dosyasında yazıp HTML'den dahil ederiz, sayfayı F5 ile tekrar yükletince kod tamamen işler halde olsun.  Çıktıları göstermek için bir fonksiyon yazalım, çıktıyı HTML div öğesi içine yazsın. Ayrıca dosyaları Flask üzerinden servis edelim, statik dosyaları bile, ki bunlar /static/ URL'i altında olsunlar, bunun sebebi ileride bir modeli TensorFlow.js'e yüklettirmek gerektiğinde bu dosyanın http üzerinden servis edilmesi gerektiği. O yüzden baştan bir (mikro)servis ortamında ise başlayalım.

<html>
  <head>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tensorflow/tfjs@0.13.3/dist/tf.min.js"> </script>
    <script src="/static/test.js"></script>
  </head>
  <body>
    <div id="output">
    </div>
  </body>
</html>
Eğer İnternet bağlantısı olmadan yerel Web uygulaması servis edilmek istenirse, üstteki tf.min.js dosyası wget ile indirilir, /static/ altına konur, o zaman

<html>
  <head>
    <script src="/static/tf.min.js"> </script>
    <script src="/static/test1.js"></script>
  </head>
  <body>
    <div id="output">
    </div>
  </body>
</html>
Javascript kodlari test1.js icinde

function dprint(s) {
  document.getElementById("output").innerHTML += s + "<br/>";
}

const model = tf.sequential();
model.add(tf.layers.dense({units: 1, inputShape: [1]}));

model.compile({loss: 'meanSquaredError', optimizer: 'sgd'});

const xs = tf.tensor2d([1, 2, 3, 4], [4, 1]);
const ys = tf.tensor2d([1, 3, 5, 7], [4, 1]);

model.fit(xs, ys).then(() => {
  res = (model.predict(tf.tensor2d([5], [1, 1])));
  dprint(res);
});
Bir model eğitiyoruz, sonra test verisini tahmin için modele soruyoruz. HTML sayfasını ziyaret edince

Tensor
   [[5.8115611],]
sonucunu gorecegiz. Tensorflow.js isliyor demektir.

Mevcut Keras Modeli

Şimdi Python ile model eğitip JS ile yükleme örneği görelim. Su yazidaki en basit MNİST modelini alalım, eğitelim. Eğittikten sonra modeli Tensorflow.js'in tanıyacağı hale getirmek için tensorflowjs paketi lazım.

pip install tensorflowjs

ile kurulur (Collab ortamında hücre içinde başa ünlem konur). Eğitim kodu içinde

import tensorflowjs as tfjs
..
model = ...
...
tfjs.converters.save_keras_model(model, "/vs/vs/out")
Simdi /vs/vs/out adli yeni bir dizin görülecek. Bu dizin altında iki dosya var, model.json ve group1-shard1of1, bunların ikisini de Flask /static/ altına alırız. Şimdi test amaçlı modele geçilecek MNIST verisi lazım. MNIST verileri 28x28 boyutunda bir görüntü verisidir, önceki eğittiğimiz Keras modeli bu veriyi (1,784) boyutunda bekler, o zaman Python kodu ile birkaç örnek görüntü verisi çekip çıkartalım, mesela

from keras.datasets import mnist

(x_train, y_train), (x_test, y_test) = mnist.load_data()

idx = 0
print (y_test[idx])
print (list(x_test[idx].reshape(784,)))

idx = 100
print (y_test[idx])
print (list(x_test[idx].reshape(784,)))

idx = 3
print (y_test[idx])
print (list(x_test[idx].reshape(784,)))
bize gerekli veriyi gösterecek. Sırasıyla 7, 6 ve 0 sayılarının görüntü verisi bunlar. Veriyi alıp Javascript'e koyarız, ve modele tahmin için sorarız. Bakalım Keras MNİST modeli ne diyecek?

function dprint(s) {
  document.getElementById("output").innerHTML += s + "<br/>";
}

const test1 = tf.tensor2d([0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 84, 185, 159, 151, 60, 36, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 222, 254, 254, 254, 254, 241, 198,
198, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 170, 52, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 67, 114, 72, 114, 163, 227, 254, 225, 254, 254, 254, 250,
229, 254, 254, 140, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
17, 66, 14, 67, 67, 67, 59, 21, 236, 254, 106, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 83, 253, 209, 18, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 22,
233, 255, 83, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 129, 254, 238, 44, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 59, 249, 254, 62, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 133, 254, 187,
5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 9, 205, 248, 58, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 126, 254, 182, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 75, 251, 240, 57, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 19, 221, 254,
166, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 3, 203, 254, 219, 35, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38, 254, 254, 77, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 31, 224, 254, 115, 1, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 133,
254, 254, 52, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 61, 242, 254, 254, 52, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 121, 254, 254, 219, 40, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 121, 254,
207, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [1,
784]);

const test2 = tf.tensor2d([0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 127, 221, 52, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 64, 229, 219, 104, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 235, 140,
4, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 118, 227, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 236, 133, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 243, 93, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 85, 243, 21,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 189, 236, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 208, 169, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 64, 151, 151, 135,
74, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 26, 254, 89, 0, 0, 0, 0,
6, 142, 254, 224, 211, 181, 241, 70, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 26, 254, 68, 0, 0, 0, 2, 161, 254, 104, 7, 0, 0, 80, 223, 15, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 57, 254, 15, 0, 0, 0, 150, 231, 68,
1, 0, 0, 0, 9, 231, 26, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 79, 254,
15, 0, 0, 24, 228, 66, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 196, 87, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 73, 254, 43, 0, 0, 116, 251, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 196,
100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 230, 147, 0, 0, 60, 255,
70, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 209, 84, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
203, 232, 4, 0, 42, 253, 74, 0, 0, 0, 0, 0, 114, 233, 17, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 87, 252, 147, 0, 0, 154, 229, 132, 123,
123, 63, 93, 248, 65, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
169, 249, 137, 23, 8, 80, 100, 101, 107, 145, 192, 51, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 139, 251, 224, 144, 115, 115, 195,
254, 187, 48, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
55, 141, 203, 244, 180, 129, 67, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0], [1, 784]);

const test3 = tf.tensor2d([0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 150, 253,
202, 31, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 37, 251, 251, 253, 107, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21, 197, 251, 251, 253, 107, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 110, 190, 251, 251,
251, 253, 169, 109, 62, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 253, 251, 251, 251, 251, 253, 251, 251, 220, 51, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 182, 255, 253, 253, 253,
253, 234, 222, 253, 253, 253, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 63, 221, 253, 251, 251, 251, 147, 77, 62, 128, 251, 251, 105,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 32, 231, 251, 253, 251, 220,
137, 10, 0, 0, 31, 230, 251, 243, 113, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 37, 251, 251, 253, 188, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 109, 251, 253,
251, 35, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37, 251, 251, 201, 30, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 31, 200, 253, 251, 35, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 37, 253, 253, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 32, 202, 255, 253, 164, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 140, 251, 251, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
109, 251, 253, 251, 35, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 217, 251,
251, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21, 63, 231, 251, 253, 230, 30, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 217, 251, 251, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 144, 251, 251,
251, 221, 61, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 217, 251, 251, 0,
0, 0, 0, 0, 182, 221, 251, 251, 251, 180, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 218, 253, 253, 73, 73, 228, 253, 253, 255, 253, 253,
253, 253, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 113, 251, 251,
253, 251, 251, 251, 251, 253, 251, 251, 251, 147, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 31, 230, 251, 253, 251, 251, 251, 251, 253,
230, 189, 35, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 62,
142, 253, 251, 251, 251, 251, 253, 107, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 72, 174, 251, 173, 71, 72, 30, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0], [1, 784]);

tf.loadModel('http://localhost:5000/static/model.json').then(model => {
  res = (model.predict(test1));
  dprint (res);
  res = (model.predict(test2));
  dprint (res);
  res = (model.predict(test3));
  dprint (res);
});
Sonuc

Tensor
   [[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0],]Tensor
   [[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0],]Tensor
   [[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],]
Görüldüğü gibi doğru bit 1 halinde, sırasıyla 7., 6. ve 0. bitler.