Tuesday, December 1, 2015

Hesapsal Bilim (Computational Science)

PDF (Google), Web

Simetrik matris
Seyreklik (sparsity)
Üçlü köşegen matrisler (tridiagonal)
Toeplitz matrisleri
Matris tersi (inverse)
Birim matris
Determinant
Kütle ve yay sistemi
Sınır şartları (boundary conditions)
Pozitif kesinlik (positive definite)
Geriye doğru farklılık (backward difference) matrisi
Diferansiyel denklem ayrıksal (discrete) çözüm
Birinci Farklılıklar (İleri Doğru, Geriye Doğru, Ortalanmış)
Taylor serileri
Özel (particular) çözüm
KU=F
Birörnek (uniform) çubuk, eşit dağılmış yük
Eliminasyon
Dikgenleştirme
Eşsiz değerler
Delta fonksiyonları
Adım (step) fonksiyonu, Heaviside fonksiyonu
Yokuş (rampa) fonksiyonu
Küpsel spline fonksiyonu
Green’in Fonksiyonu
Özdeğerler ve Özvektörler (Eigenvalues and Eigenvectors)
Köşegenleştirilme (diagonalization)
Özfonksiyon (eigenfunction)
Sıfır uzayı (nullspace)
Pozitif yarı-kesinlik
Özyineli En Az Kareler (Recursive Least Squares)
Sınırlı Öğeler Metodu (Finite Elements Method), Galerkin
Eğri Uydurmak (Curve Fitting)
Spline Eğrileri
Ayrıksal (discrete) olarak Fourier modellemesi, Güneş Benekleri
Gauss Eliminiasyon
Krylov Matrisleri
Eşlenik Gradyan (Conjugate Gradient) Yöntemi
Arnoldi-Lanczos yöntemi
Evrişim (Convolution)
Alçak Geçiren Filtre (Low-Pass Filter)
Yüksek Geçiren Filtre (High-Pass Filter)
Bant Geçiren Filtre (Band-Pass Filter)
Sonlu Dürtü Yanıtlı (Finite Impulse Response -FIR-) Filtreleri
Sonsuz Dürtü Yanıtlı (Infinite Impulse Response -IIR-) Filtreleri
Tepe Noktaları Bulmak (Peak Detection)
Cep Telefonlarında Yürüyüş Yönünü Hesaplamak
Fourier Serileri, Transformu
Frekans Filtrelemek