Monday, July 26, 2010

PDF Icinde Kelime Aramak

Linux uzerindeki PDF dosyalari icinde bir anahtar kelimeyi aramak icin soyle bir Python script kullanilabilir
import os
list = os.popen("find . -name '*.pdf'").read().split("\n")
for f in list:
f = f.replace(" ", "\\ ")
if "bu cumleyi ara" in os.popen("pdftotext " + f + " -").read():
print f
Bu script pdftotext adli bir yardimci programi cagiriyor, program yoksa kurulmasi lazim. Script, bir ust dizinden onun altindaki her alt dizine (recursive) olarak girerek aramayi yapiyor. Kelime bulunursa dosya ismi ekrana basiliyor.

Thursday, July 1, 2010

Numpy ile Text Veri Okumak

Tablo formatinda duz text dosyasi okumak istiyorsak, numpy kutuphanesinde loadtxt fonksiyonu kullanilabilir. Soyle bir dosya oldugunu farzedelim:
Website hits from May 23 to June 22 
Day  Count
Sat  7
Sun  12
Mon  20
Tues  30

Bu dosyanin ilk iki satirini okumak istemeyiz, o kisim baslik (header) kismi. Onlari atlamak, sol kolonu string, sag kolonu integer tipinde alip, tamamini tek bir Numpy matrisi icine atmak istiyorsak, komut soyle:

import numpy

type = numpy.dtype([('column1', 'S10'),
          ('column2', 'uint32')])
fin = numpy.loadtxt("veri.txt", dtype=type, skiprows=2)
 
Mumkun diger bazi ornekler 
 
dtype=[('first_channel', 'S10'), 
             ('returning_customer', 'S10'), 
             ('order_month', 'i8'),
             ('order_year', 'i8'),
             ('payment','S10'),
             ('amount','f8'),
             ('order_count','i8'),
             ('total_amount','f8'),
             ('order_zip','S10'),
             ('restaurant_zip','S10'),
             ('referrer','S100'),
             ('channel','S10'),
             ('front_end','S4'),
             ('commision','f8'),
             ('coupon_code','S20'),
             ('campaign_description','S200'),
             ('preorder','S5'),
             ('season','S10'),
             ('did_not_come_back_past_6_months','S1')
             ]