Tuesday, June 30, 2009

Seam ve Cookie Idaresi

Seam uygulamamizin cookie (cerez) uzerinden kullanici makinasina bilgi birakmasi gerekiyorsa (kullanici kimligi gibi), o zaman javax.servlet paketlerini kullanarak cookie arayuzlerini kullanmak gerekiyor. Import edilmesi gereken kodlar
import javax.servlet.http.Cookie;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import javax.faces.context.FacesContext;
Bu kodlar Seam action class'inizda bulunmali, ya da FacesContext'e erisebildiginiz herhangi bir yerde. Simdi cookie yazmak icin soyle bir kod gerekli
FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance();
Cookie cookie = new Cookie("[cookie id]", "[deger]");
cookie.setMaxAge(3 * 30 * 24 * 60 * 60);
cookie.setPath("/");
HttpServletResponse res = (HttpServletResponse)context.getExternalContext().getResponse();
res.addCookie(cookie);
Ustte [cookie id] yazan yer programci tarafindan secilen bir cookie kimligidir. Mesela "userId" gibi bir isim secilebilir, daha sonra [deger] yazan yere veri tabanindan, vs. gelen deger yazilacaktir. Boylece kullanicinin her zaman kim oldugunun hatirlanmasi saglanacaktir. Yazdigimiz degere sonradan erismek istiyorsak soyle bir kod lazim
FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance();
String cookieName = null;
Cookie[] cookies = ((HttpServletRequest)context.getExternalContext().getRequest()).getCookies();
if(cookies != null && cookies.length > 0) {
for (int i = 0; i < cookies.length;i++) {
Cookie c = cookies[i];
...
}
}
getCookies() ile tum cookie'leri almisiz, ve teker teker onlara bakiyoruz; c.getName() ile cookie ismi, c.getValue() ile degerini okuyabilecegiz. Aradigimiz ismi bu notada filtreleyerek bulmamiz mumkun. Degeri aldiktan sonra @Out ile de-enjekte ederek (mesela) Seam uygulamamizin diger kisimlarinin da ayni degere erismesini saglayabiliriz.

Firefox eklentisi olarak Web Developer eklentisini tavsiye ederim; Cookie'lere, CSS'leri incelemek gibi pek cok guzel ozelligi var.

Friday, June 26, 2009

Android Scriptleme Ortami

Google'in cep telefonlari icin yazdigi ve artik Netbook bilgisayarlarda bile kullanilmaya baslanan Android isletim sistemi scriptleme ortami cikartti. Bu ortamda Lua ve Python gibi dilleri kullanarak telefonda API cagrilari yapabiliyorsunuz; Okkali Java programlamaya dalmaniz gerekmiyor. Python ve scriptleme ortami kullanarak Twitter client yazan, garaj kapisini actirabilen, barkod okutturabilen uygulamalar var.

Saturday, June 20, 2009

Amazon Fiziksel Veri Transferi

Andrew Tanenbaum'un unlu sozu soyledir: "Teypler ile yuklu yolda giden bir kamyonun bant genisligini hicbir zaman hafife almayin". Burada teyp kelimesini sabit disk ile degistirirsek, soz tam gunumuze uyarlanmis olacak. Gunumuzde bazi veri setleri o kadar buyuk boyutlardadir ki, eger bu veriyi veri depolama isini outsource ettiginiz bir baska sirketin veri ambarinda muhafaza etmek istiyorsaniz, Internet uzerinden bu transferi yapmak gunlerinizi alabilirdi. Amazon yeni bir servis baslatti; verisini Amazon uzerinde tutan sirketler artik posta uzerinden bir diski yollayabilecekler, ve Amazon bu veriyi alinca o sirket icin ayirdigi veri server makinlarina bu veriyi yukleyecek.

Thursday, June 11, 2009

MayaVi

3 boyutlu grafikleri Python ile olusturmak icin MayaVi adli bir paket var. Paketi kaynaklarindan kurabiliriz; once apt-get ile python-vtk yani vtk paketini kurmak lazim. MayaVi sitesinden indiriyoruz setup.py build ve install ile kuruyoruz. Alttaki orneklerden bir tanesi, maya grafiklerini ya komut satirindan mayavi2 ya da bilinen python komutu ile isletmek mumkun. Mouse sag dugmesi zoom sol dugmesi imaji 3 boyutlu olarak evirip cevirmek icin kullanilabiliyor. Ornekler examples altinda bulunabilir.

Tuesday, June 9, 2009

OpenCV, Python ile Yuz Takip Etme

OpenCV ve Python ile dinamik olarak yuz takibi kodlamak oldukca basit. Onceki kurulum paketlerine iki tane ek var, bunlar libcv-dev ve CVtypes adli ek kodlar. Bunlardan birincisini apt-get ile kurun, ikincisini indirin ve o dizini ayri tutmak istiyorsaniz sys.path.append('[CVTYPES DIZINI]') ile path eklemesi yapin (ya da test kodunuzla ayni yere koyun, size kalmis). Bundan sonra, ayrica, Haar Cascade dosyasi denen bir dosyayi alin, bunu test kodunuz ile ayni dizine koyun.

Guzel; simdi su kodu isletebilirsiniz.
import sys
sys.path.append('[benim cvtypes dizini]')
from CVtypes import cv

def detect(image):
image_size = cv.GetSize(image)

# create grayscale version
grayscale = cv.CreateImage(image_size, 8, 1)
cv.CvtColor(image, grayscale, cv.BGR2GRAY)

# create storage
storage = cv.CreateMemStorage(0)
cv.ClearMemStorage(storage)

# equalize histogram
cv.EqualizeHist(grayscale, grayscale)

# detect objects
cascade = cv.LoadHaarClassifierCascade('haarcascade_frontalface_alt.xml', cv.Size(1,1))
faces = cv.HaarDetectObjects(grayscale, cascade, storage, 1.2, 2, cv.HAAR_DO_CANNY_PRUNING, cv.Size(50, 50))

if faces:
print 'face detected!'
for i in faces:
cv.Rectangle(image, cv.Point( int(i.x), int(i.y)),
cv.Point(int(i.x + i.width), int(i.y + i.height)),
cv.RGB(0, 255, 0), 3, 8, 0)

if __name__ == "__main__":
print "OpenCV version: %s (%d, %d, %d)" % (cv.VERSION,
cv.MAJOR_VERSION,
cv.MINOR_VERSION,
cv.SUBMINOR_VERSION)

print "Press ESC to exit ..."

# create windows
cv.NamedWindow('Camera', cv.WINDOW_AUTOSIZE)

# create capture device
device = 0 # assume we want first device
capture = cv.CreateCameraCapture(0)
cv.SetCaptureProperty(capture, cv.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 640)
cv.SetCaptureProperty(capture, cv.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 480)

# check if capture device is OK
if not capture:
print "Error opening capture device"
sys.exit(1)

while 1:
# do forever

# capture the current frame
frame = cv.QueryFrame(capture)
if frame is None:
break

# mirror
cv.Flip(frame, None, 1)

# face detection
detect(frame)

# display webcam image
cv.ShowImage('Camera', frame)

# handle events
k = cv.WaitKey(10)

if k == 0x1b: # ESC
print 'ESC pressed. Exiting ...'
break


Kaynak:

Monday, June 8, 2009

Logger ve Serilestirme

JBoss (EJB3) ortaminda calisirken EJB'lerimiz icinde Logger class'inda tanimli objeler var ise, app server objemizi serilestirmeye calisirken hata mesajlari gelebilir. Problem EJB icindeki Logger nesnesinin serilestirilemez olmasidir. Hata icinde su ibareyi gorursunuz:
InstantiationException: org.apache.log4j.Logger
Bu durumda hatadan kurtulmak icin yapilmasi gereken Logger deklarasyonunun basina "transient" kelimesini eklemektir. Yani
Logger log = Logger.getLogger("logger")
ifadesi
transient Logger log = Logger.getLogger("logger")
haline gelecek.

Saturday, June 6, 2009

LIBSVM ve Python

Iyi bir SVM siniflayici (classifier) icin LIBSVM programi kullanilabilir. Bu siniflayici icin Python arayuzleri yazilmis. Kurmak icin indirin ve en ust dizinden python altdizinini bulun. Oradan "make" ve "sudo python setup.by install" isi hallediyor. Test icin svm_test.py adli programi isleyebilirsiniz. Daha ufak bir ornek:
from svm import *

labels = [0, 1, 1, 2]
samples = [[0, 0], [0, 1], [1, 0], [1, 1]]
problem = svm_problem(labels, samples);
size = len(samples)

kernels = [LINEAR, POLY, RBF]
kname = ['linear','polynomial','rbf']

param = svm_parameter(C = 10,nr_weight = 2,weight_label = [1,0],weight = [10,1])
param.kernel_type = kernels[0]
model = svm_model(problem,param)
prediction = model.predict([0, 1])
probability = model.predict_probability

print prediction
Sonucun 1.0 cikmasi lazim.

Sistem Zamanini Ayarlamak

Linux bilgisayarimizin sistem zamanini en dogru sekilde set etmek istiyorsak, Internet'te mevcut "zaman servislerinden" faydalanabiliriz. Bu servislere erisip, en dogru zamani oradan alip sistem saatini degistiren bir script altta bulunabilir.

Kullanim:

sudo perl time.pl -u pool.ntp.org

#!/usr/bin/perl -w
#
# sntp.pl
#
my $PgmName = "SNTP - Get time from an NTP time server";
my $VERSION = "0.2b, 2004-12-10";
#

=head1 SNTP - Get time from an NTP time server

 This program has been written just for fun to take a short look on the NTP stuff
 and to learn about the NTP/SNTP data :
 get time information from an NTP time server using SNTP (Simple Network Time
 Protocol, RFC-2030), analyze the protocol information, and display what we've got.
 Finally optionally set the local unix system clock, if you wish.

 For real time synchronization, please use a more professional client software.

 (c) 2001, Ralf D. Kloth <ralf at qrq.de>, QRQ.software.
 All rights reserved.
 This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
 under the same terms as Perl itself.
 THIS PRGOGRAM IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESSED OR IMPLIED
 WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF
 MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
 You are using this program at own risk.

 Written and tested under Perl V 5.6.0 on Linux 2.4.

 Revision history:
  V0.1, 2000-09-30, first version
  V0.2, 2001-03-31, published version
  V0.2b, 2004-12-10, minor patch by Tim Braun

 usage: perl sntp.pl [-u (update the unix clock)] <timeserver>

 Attention: Year-2036 problem:
 This program will not work after the NTP timestamp rollover on 2036-02-07.

 Finally, RFC-2030 recommends the following on stratum usage:
 As the load on the hosts supporting NTP primary (stratum 1) time service is heavy
 and always increasing, clients should avoid using the primary servers whenever
 possible. In most cases the accuracy of the NTP secondary (stratum 2) servers is
 only slightly degraded relative to the primary servers and, as a group, the
 secondary servers may be just as reliable.
 List of stratum 2 servers: http://www.eecis.udel.edu/~mills/ntp/clock2.htm

=cut

use strict;
use IO::Socket;
use Time::HiRes qw(time);
use Getopt::Std;

sub usage { # print a short 'usage` message and exit
 print "usage: perl $0 <timeserver>\n";
 print "           [-u (update the unix clock)]\n";
 exit;
}

use vars qw($opt_h $opt_u); # command line options

 print "$0, $PgmName, V $VERSION \n";
 # handle the commandline options
 getopts('hu');      # look for -h and -u
 $opt_h && usage;     # -h print usage message and exit
 (!$ARGV[0]) && usage;   # no server: print usage message and exit

 my $server = $ARGV[0];
 my $serverIPv4 ="";
 if (gethostbyname($server)) {
  $serverIPv4 = sprintf("%d.%d.%d.%d",unpack("C4",gethostbyname($server)));
 }

 my $timeout = 2;

 sub bin2frac { # convert a binary string to fraction
  my @bin = split '', shift;
  my $frac = 0;
  while (@bin) {
   $frac = ($frac + pop @bin)/2;
  }
  $frac;
 } # end sub bin2frac

 sub frac2bin { # convert a fraction to binary string (B32)
  my $frac = shift;
  my $bin ="";
  while (length($bin) < 32) {
   $bin = $bin . int($frac*2);
   $frac = $frac*2 - int($frac*2);
  }
  $bin;
 } # end sub frac2bin

 my ($LocalTime0, $LocalTime0F, $LocalTime0H, $LocalTime0FH, $LocalTime0FB);
 my ($LocalTime1, $LocalTime2);
 my ($LocalTime, $LocalTimeF, $LocalTimeT);
 my ($NetTime, $NetTime2, $Netfraction);
 my ($netround, $netdelay, $off);

 my ($Byte1, $Stratum, $Poll, $Precision,
   $RootDelay, $RootDelayFB, $RootDisp, $RootDispFB, $ReferenceIdent,
   $ReferenceTime, $ReferenceTimeFB, $OriginateTime, $OriginateTimeFB,
   $ReceiveTime, $ReceiveTimeFB, $TransmitTime, $TransmitTimeFB);
 my ($dummy, $RootDelayH, $RootDelayFH, $RootDispH, $RootDispFH, $ReferenceIdentT,
   $ReferenceTimeH, $ReferenceTimeFH, $OriginateTimeH, $OriginateTimeFH,
   $ReceiveTimeH, $ReceiveTimeFH, $TransmitTimeH, $TransmitTimeFH);
 my ($LI, $VN, $Mode, $sc, $PollT, $PrecisionV, $ReferenceT, $ReferenceIPv4);

 my $ntp_msg; # NTP message according to NTP/SNTP protocol specification

 sub get_ntp_time {
 # open the connection to the ntp server,
 # prepare the ntp request packet
 # send and receive
 # take local timestamps before and after

  my ($remote);
  my ($rin, $rout, $eout) ="";
  my $ntp_msg;

  # open the connection to the ntp server
  $remote = IO::Socket::INET -> new(Proto => "udp", PeerAddr => $server,
                   PeerPort => 123,
                   Timeout => $timeout)
                 or die "Can't connect to \"$server\"\n";

  # measure local time BEFORE timeserver query
  $LocalTime1 = time();
  # convert fm unix epoch time to NTP timestamp
  $LocalTime0 = $LocalTime1 + 2208988800;

  # prepare local timestamp for transmission in our request packet
  $LocalTime0F = $LocalTime0 - int($LocalTime0);
  $LocalTime0FB = frac2bin($LocalTime0F);
  $LocalTime0H = unpack("H8",(pack("N", int($LocalTime0))));
  $LocalTime0FH = unpack("H8",(pack("B32", $LocalTime0FB)));

  $ntp_msg = pack("B8 C3 N10 B32", '00011011', (0)x12, int($LocalTime0), $LocalTime0FB);
          # LI=0, VN=3, Mode=3 (client), remainder msg is 12 nulls
          # and the local TxTimestamp derived from $LocalTime1

  # send the ntp-request to the server
  $remote -> send($ntp_msg) or return undef;
  vec($rin, fileno($remote), 1) = 1;
  select($rout=$rin, undef, $eout=$rin, $timeout)
   or do {print "No answer from $server\n"; exit};

  # receive the ntp-message from the server
  $remote -> recv($ntp_msg, length($ntp_msg))
        or do {print "Receive error from $server ($!)\n"; exit};

  # measure local time AFTER timeserver query
  $LocalTime2 = time();

  $ntp_msg;

 } # end sub get_ntp_time

 sub interpret_ntp_data {
 # do some interpretations of the data

  my $ntp_msg = shift;

  # unpack the received ntp-message into long integer and binary values
  ( $Byte1, $Stratum, $Poll, $Precision,
   $RootDelay, $RootDelayFB, $RootDisp, $RootDispFB, $ReferenceIdent,
   $ReferenceTime, $ReferenceTimeFB, $OriginateTime, $OriginateTimeFB,
   $ReceiveTime, $ReceiveTimeFB, $TransmitTime, $TransmitTimeFB) =
   unpack ("a C3  n B16 n B16 H8  N B32 N B32  N B32 N B32", $ntp_msg);

  # again unpack the received ntp-message into hex and ASCII values
  ( $dummy, $dummy, $dummy, $dummy,
   $RootDelayH, $RootDelayFH, $RootDispH, $RootDispFH, $ReferenceIdentT,
   $ReferenceTimeH, $ReferenceTimeFH, $OriginateTimeH, $OriginateTimeFH,
   $ReceiveTimeH, $ReceiveTimeFH, $TransmitTimeH, $TransmitTimeFH) =
   unpack ("a C3  H4 H4 H4 H4 a4  H8 H8 H8 H8  H8 H8 H8 H8", $ntp_msg);

  $LI = unpack("C", $Byte1 & "\xC0") >> 6;
  $VN = unpack("C", $Byte1 & "\x38") >> 3;
  $Mode = unpack("C", $Byte1 & "\x07");
  if ($Stratum < 2) {$sc = $Stratum;}
  else {
   if ($Stratum > 1) {
    if ($Stratum < 16) {$sc = 2;} else {$sc = 16;}
   }
  }
  $PollT = 2**($Poll);
  if ($Precision > 127) {$Precision = $Precision - 255;}
  $PrecisionV = sprintf("%1.4e",2**$Precision);
  $RootDelay += bin2frac($RootDelayFB);
  $RootDelay = sprintf("%.4f", $RootDelay);
  $RootDisp += bin2frac($RootDispFB);
  $RootDisp = sprintf("%.4f", $RootDisp);
  $ReferenceT = "";
  if ($Stratum eq 1) {$ReferenceT = "[$ReferenceIdentT]";}
  else {
   if ($Stratum eq 2) {
    if ($VN eq 3) {
     $ReferenceIPv4 = sprintf("%d.%d.%d.%d",unpack("C4",$ReferenceIdentT));
     $ReferenceT = "[32bit IPv4 address $ReferenceIPv4 of the ref src]";
    }
    else {
     if ($VN eq 4) {$ReferenceT = "[low 32bits of latest TX timestamp of reference src]";}
    }
   }
  }

  $ReferenceTime += bin2frac($ReferenceTimeFB);
  $OriginateTime += bin2frac($OriginateTimeFB);
  $ReceiveTime += bin2frac($ReceiveTimeFB);
  $TransmitTime += bin2frac($TransmitTimeFB);

 } # end sub interpret_ntp_data

 sub calculate_time_data {
 # convert time stamps to unix epoch and do some calculations on the time data

  my ($sec, $min, $hr, $dy, $mo, $yr);

  $ReferenceTime -= 2208988800; # convert to unix epoch time stamp
  $OriginateTime -= 2208988800;
  $ReceiveTime -= 2208988800;
  $TransmitTime -= 2208988800;

  $NetTime = scalar(gmtime $TransmitTime);
  $Netfraction = sprintf("%03.f",1000*sprintf("%.3f", $TransmitTime - int($TransmitTime)));
  ($sec, $min, $hr, $dy, $mo, $yr) = gmtime($TransmitTime);
  $NetTime2 = sprintf("%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d", $yr+1900, $mo+1, $dy, $hr, $min, $sec);

  # calculate delay and difference
  $netround = sprintf("%+.4f",($LocalTime1 - $LocalTime2));
  $netdelay = sprintf("%+.4f",(($LocalTime1 - $LocalTime2)/2) - ($TransmitTime - $ReceiveTime));
  $off = sprintf("%+.4f",(($ReceiveTime - $LocalTime1) + ($TransmitTime - $LocalTime2))/2);

  $LocalTime = ($LocalTime1 + $LocalTime2) /2;
  $LocalTimeF = sprintf("%03.f",1000*sprintf("%.3f", $LocalTime - int($LocalTime)));
  ($sec, $min, $hr, $dy, $mo, $yr) = gmtime($LocalTime);
  $LocalTimeT = sprintf("%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d", $yr+1900, $mo+1, $dy, $hr, $min, $sec);

 } # end sub calculate_time_data

 sub output_ntp_data { # raw data from $ntp_msg
 # output the information we have

  my %LItext = ( "0" => "no warning",
          "1" => "last minute of current day has 61 sec",
          "2" => "last minute of current day has 59 sec",
          "3" => "alarm condition (clock not synchronized)",
         );
  my %Modetext = ("0" => "reserved",
          "1" => "symmetric active",
          "2" => "symmetric passive",
          "3" => "client",
          "4" => "server",
          "5" => "broadcast",
          "6" => "reserved for NTP control message",
          "7" => "reserved for private use",
          );

  my %Stratumtext = (
          "0" => "unspecified or unavailable",
          "1" => "primary reference (e.g. radio clock)",
          "2" => "2...15: secondary reference (via NTP or SNTP)",
          "16" => "16...255: reserved",
            );

  print "Local Transmit Timestp : " . $LocalTime0 . "\n";
  print "The ntp server [$server $serverIPv4] sent the following data:\n";
  print "Byte1         : " . ord($Byte1) . "\n";
  print " Leap Indicator (LI) : $LI [" . $LItext{$LI} . "]\n";
  print " Version number (VN) : $VN [NTP/SNTP version number]\n";
  print " Mode         : $Mode [" . $Modetext{$Mode} . "]\n";
  print "Stratum        : $Stratum [" . $Stratumtext{$sc} . "]\n";
  print "Poll Interval     : $Poll [2**$Poll = $PollT sec max interval between successive msgs]\n";
  print "Clock Precision    : $Precision [2**$Precision = $PrecisionV]\n";
  print "Root Delay       : $RootDelayH$RootDelayFH [$RootDelay sec]\n";
  print "Root Dispersion    : $RootDispH$RootDispFH [$RootDisp sec]\n";
  print "Reference Identifier  : $ReferenceIdent $ReferenceT \n";
  print "Reference Timestamp  : $ReferenceTimeH.$ReferenceTimeFH [" .
                  sprintf("%10.5f",$ReferenceTime) . "]\n";
  print "Originate Timestamp  : $OriginateTimeH.$OriginateTimeFH [" .
                  sprintf("%10.5f",$OriginateTime) . "]\n";
  print "Receive Timestamp   : $ReceiveTimeH.$ReceiveTimeFH [" .
                  sprintf("%10.5f",$ReceiveTime) . "]\n";
  print "Transmit Timestamp   : $TransmitTimeH.$TransmitTimeFH [" .
                  sprintf("%10.5f",$TransmitTime) . "]\n";
  print "\n";

 } # end sub output_ntp_date

 sub output_ntp_data2 { # interpreted time data
 # output the information we have

  print "Interpreted results, converted to unix epoch (sec since 1970-01-01 00:00:00):\n";
  print "Reference Timestamp  : " . sprintf("%10.5f",$ReferenceTime) .
     " [last sync of server clock with ref]\n";
  print "Originate Timestamp  : " . sprintf("%10.5f",$OriginateTime) .
     " [returned Local Transmit Timestamp]\n";

  print "Receive Timestamp   : " . sprintf("%10.5f",$ReceiveTime) .
     " [request packet arrived at server]\n";
  print "Transmit Timestamp   : " . sprintf("%10.5f",$TransmitTime) .
     " [this reply departed the server]\n";

  print "Net time UTC      : $NetTime +$Netfraction ms\n";
  print "             $NetTime2.$Netfraction\n";

  # delay and difference
  print "Network roundtrip time : $netround sec";
  if (abs($netround) > 1) {print " <-- high roundtrip time, try another server closer to you";}
  print "\n";
  print "Network delay     : $netdelay sec";
  if (abs($netdelay) > 1) {print " <-- high delay time, try another server closer to you";}
  print "\n";

  print "Local Timestamp    : $LocalTime \n";
  print "Local time UTC     : $LocalTimeT.$LocalTimeF\n";

 } # end sub output_ntp_data2

 sub correct_localclock {
 # set the unix clock to the nearest second
  my $off = shift;
  $off = sprintf("%.f", $off);
  print "\nSet local system clock: ";
  #print ("date --set=\'$off seconds\'");
  system("date --set=\'$off seconds\'");
 } # end sub correct_localclock

 # main *********************************************************************

 print "Connecting to $server\n";

 $ntp_msg = get_ntp_time;

 interpret_ntp_data($ntp_msg);

 # Check if the received packet is the correct reply to our request:
 # it is correct, if our original transmit time we sent in the Transmit Time field
 # of our request packet shows up in the Originate Time field of the received reply.
 if (($LocalTime0H . $LocalTime0FH) ne ($OriginateTimeH . $OriginateTimeFH)) {
  print "*** The received reply seems to be faulty and NOT the reply to our request packet:\n";
  print "*** The OriginateTime stamp $OriginateTimeH.$OriginateTimeFH of the received packet does not \n";
  print "*** show our Transmit Time $LocalTime0H.$LocalTime0FH.\n";
  exit;
 }

 # comment this one out, if you don't want to see these data
 output_ntp_data;  # raw data from $ntp_msg

 calculate_time_data;

 # comment this one out, if you don't want to see these data
 output_ntp_data2;  # interpreted and calculated time data

 # the final result: the difference report
 print "Clock Difference    : $off sec off between $server and local";
 if (abs($off) > 11000) {print " <-- check this !";}
 print "\n";

 # if this program is executed with system privileges under unix,
 # the unix clock may now be set to the nearest second
 $opt_u && correct_localclock($off);

__END__

Monday, June 1, 2009

Mikrofon Verisi, Grafiklemek, FFT

Mikrofondan gelen veriyi ekranda surekli olarak plot etmek, fourier transformunu almak gibi islemler icin neler yapmali? Oncelikle, daha once belirttigimiz "fromstring" ve "fromfile" usulu okuma sekli bize tum wav verisini veriyor ve bu verinin icinde baslik (header) bilgisi de var. Verinin sadece bizi ilgilendiren kismini alabilmek icin wav formatini taniyan turden bir kutuphane lazim.

Bunun icin audiolab ve libsnd adli iki kutuphane kullanacagiz. Audiolab bir Python kutuphanesidir ve C ile yazilmis libsnd adli alt kutuphaneyi sarmalar (wrap). Ilk once libsnd kurulacak; suradan. Tipik C kaynak kod bazli kurulum: "configure" ve "sudo make install". Daha sonra audiolab Github'dan alinip kurulabilir. Bu da klasik: "sudo python setup.py build install".

Simdi, surekli olarak mikrofondan veri alip zaman serisi olarak ekrana basan program soyle:

import os, matplotlib.pyplot as plt
import audiolab
import numpy as np
from scipy import *

plt.ion()

while (True):

plt.clf()

os.system("arecord -d 1 -f dat > /mnt/rd/ses.wav")

(snd, sampFreq, nBits) = audiolab.wavread('/mnt/rd/ses.wav')

s1 = snd[:,0]

timeArray = np.arange(0, float(snd.shape[0]), 1)
timeArray = timeArray / sampFreq
timeArray = timeArray * 1000

plt.plot(timeArray, s1, color='k')
plt.ylabel('Amplitude')
plt.xlabel('Time (ms)')
plt.show()
Programin daha onceki yazida belirttigimiz ramdisk kavramini kullandigini goruyoruz. Mikrofondan gelen veriler direk ramdisk'e yaziliyor, ve hemen arkasindan wavread ile okunuyor. Boylece /mnt/rd bir ara tampon bolgesi haline geliyor, fakat bu bolge hafizada oldugu icin bu tamponlama isi gayet hizli isliyor.

Fourier transform alip ekranda gosteren program soyle:
import os, matplotlib.pyplot as plt
import audiolab
import numpy as np
from scipy import *

plt.ion()

while (True):

plt.clf()

os.system("arecord -d 1 -f dat > /mnt/rd/ses.wav")

(snd, sampFreq, nBits) = audiolab.wavread('/mnt/rd/ses.wav')

s1 = snd[:,0]

n = len(s1)
p = fft(s1)

nUniquePts = ceil((n+1)/2.0)
p = p[0:nUniquePts]
p = abs(p)

p = p / float(n)
p = p**2
if n % 2 > 0:
p[1:len(p)] = p[1:len(p)] * 2
else:
p[1:len(p) -1] = p[1:len(p) - 1] * 2

freqArray = np.arange(0, nUniquePts, 1.0) * (sampFreq / n);
plt.plot(freqArray/1000, 10*log10(p), color='k')
plt.xlabel('Frequency (kHz)')
plt.ylabel('Power (dB)')
plt.show()
Bu noktadan sonra eger ek islemler yapilmak istense, mesela bu ses verisi, fft sonrasinda alinip onceden kaydedilmis kelimelerin fft ciktilari ile karsilastirilip oruntu tanima (pattern recognition) ile kelime, cumle tanima islemleri yapilmak istense, bu yapilabilir. Performans problem olmamalidir cunku libsnd C ile yazilmis, ek matematiksel islemleri icin kullanilacak numpy, scipy ayni sekilde derlenmis kod bazlarindan olusuyor.