Tuesday, April 12, 2016

Scipy Seyrek Matrisleri (Sparse Matrices)

Scipy kütüphanesinde seyrek matrisler üzerinde işlemi sağlayan pek çok class, metot var. Seyrek matrislerde bilindiği gibi sıfır değeri depolanmaz, kıyasla Numpy "yoğun (dense)" matrislerde herşey depolanır, seyrek durumda bu sebeple sadece sıfır harici değerler için yer ayrılacaktır. Tabii bu seyrek matrisler hala çarpım, toplama, vs, gibi işlemlerin yapılmasına izin verirler, mesela toplama durumunda iki seyrek matris A,B üzerinden A+B arka planda şöyle kodlanabilir, B'de olmayan öğe  ile A'da olan bir değer toplanıyorsa sonuç direk A'daki değer olur, çünkü olmayan değer otomatik olarak sıfırdır, bu şekilde pek çok hesap daha hızlı şekilde yapılabilir.

Örnek: diyelim ki Netflix, kullanıcı filmi seyretmişse  müşterileri satırda, filmler kolonda olacak şekilde bir matriste ona verdiği beğeni değerini 1-5 arası bir değerle kaydetmiş olabilir. Bir kullanıcı çoğunlukla filmlerin hepsini seyretmiş olamaz, o zaman bu matriste satır başı en fazla 100-200 civarı  öğe / kolon değeri "dolu" olacak, gerisi boş olacaktır. Eğer bu matrisi scipy.sparse üzerinden işlersek, bellek ve işlem hızında ilerleme sağlarız.

Seyrek matris yaratmak icin onceden boyut tanımlanabilir, fakat o boyut kadar yer bellekte onceden ayrilmaz.  Mesela

import scipy.sparse as sps
A = sps.lil_matrix((N,D)) 

N,D ne olursa olsun A bellekte hiç / çok az yer tutar.

Scipy kütüphanesinde pek çok farklı seyrek matris çeşitleri var, mesela coo_matrix, csr_matrix, vs.. Bu matrislerin hepsinin duruma göre avantajları / dezavantajları var. İyi haber birinden diğerine geçiş çok kolay, mesela A bir lil_matris'ten coo_matrix'e geçiş için A.tocoo() yeterli. Avantajlara örnek, mesela lil ile dilimleme (slicing) yapılabilir, i.e. "bana sadece 3. kolonu ver" demek gibi, ama coo ile bu yapılamaz.

Bazı Numaralar

X = sps.lil_matrix((2,5))
X[0,2] = 2.0  
X[1,3] = 5.0

olsun. Yogun hali

print X.todense()

[[ 0.  0.  2.  0.  0.]
 [ 0.  0.  0.  5.  0.]]

Sıfır Olmayan Öğeleri Gezmek 

Direk lil_matrix ile

rows,cols = X.nonzero()
for row,col in zip(rows,cols):
    print row,col, ' = ', X[row,col]

Eger coo_matrisi olsaydi

cx = X.tocoo()
for i,j,v in zip(cx.row, cx.col, cx.data):
   print i,j,' = ',v

Bir satırı bir matrisin her satırıyla ögesel olarak çarpmak, 

X2 = sps.lil_matrix((1,5))
X2[0,3] = 9
print X2.todense()

[[ 0.  0.  0.  9.  0.]]

Bu matrisi alıp önceki X'in her satırı ile öğesel çarptırmak için 

print X.multiply(X2).todense()

[[  0.   0.   0.   0.   0.]
 [  0.   0.   0.  45.   0.]]

Sadece sıfır olmayan ogelerinin log'unu almak, 

X=X.tocoo()
X2=X2.tocoo()
X2.data = np.log(X2.data)
print X2.todense()

[[ 0.          0.          0.          2.19722458  0.        ]]

Ortalama Çıkartmak

Scipy seyrek matrislerde ortalamayı almak külfetli olabiliyor, Scipy ortalamayı çıkartmayı izin vermez (olmayan değerler ortalama alırken sıfır mı kabul edilecektir? bu tam bilinmediği için izin verilmemiş). Fakat bu özellik gerekiyorsa, şöyle yapılır,

import scipy.sparse as sps

def center(mat):
    mat = mat.T
    vec = sps.csc_matrix(mat.mean(axis=1))
    mat_row = mat.tocsr()
    vec_row = vec.T
    mat_row.data -= np.repeat(vec_row.toarray()[0],np.diff(mat_row.indptr))
    return mat_row.T

mat = sps.csc_matrix([[1, 2, 3, 5.],
                      [2, 3, 4, 5.],
                      [3, 4, 5, 5.]])

print center(mat).todense()

[[-1. -1. -1.  0.]
 [ 0.  0.  0.  0.]
 [ 1.  1.  1.  0.]]

Normalize Etmek 

Standardize etmek hem ortalamayı çıkartmak (demean), sonra normalize etmek demektir. Bu iki işlem birbirinden bağımsız yapılabilir, bazen biri bazen diğeri kullanılabilir. Normalize etmek, mesela satir L2 normalizasyonu diyelim, oyle bir islemdir ki o islem ardindan her satirdaki ogelerin karesini toplayip karekoku alinca 1 sonucunu elde edebilmek mumkun olacaktir, Normalize etmek için scikit-learn paketinin fonksiyonları vardır, 

from sklearn.preprocessing import normalize
print normalize(mat, norm='l1', axis=0).todense()

[[-0.5 -0.5 -0.5  0. ]
 [ 0.   0.   0.   0. ]
 [ 0.5  0.5  0.5  0. ]]

Üstteki çağrı matrisin kolonlarını (çünkü axis=0 seçildi, bu kolon demek) L1 normu kullanarak normalize etti; yani her kolonun L1 büyüklüğü hesaplandı ve o kolonun her hücresi bu büyüklük ile bölündü. L2 norm kullabilirdik,

print normalize(mat, norm='l2', axis=0).todense()

[[-0.70710678 -0.70710678 -0.70710678  0.        ]
 [ 0.          0.          0.          0.        ]
 [ 0.70710678  0.70710678  0.70710678  0.        ]]

Satırları normalize edebilirdik, 

[[-0.33333333 -0.33333333 -0.33333333  0.        ]
 [ 0.          0.          0.          0.        ]
 [ 0.33333333  0.33333333  0.33333333  0.        ]]


Bu belgeye ekler olacak. 

No comments: