Monday, October 12, 2015

ffmpeg, avconv

Bazi ffmpeg komutlari (buraya ekler olacak)

Format degisimi (ornekte mp4'den avi), video'nun bir kismini cekip cikartmak, mesela 100. saniyeden baslayarak 20 saniyelik kisim,

ffmpeg -i vid1.mp4 -ss 100 -t 20 -acodec copy -vcodec copy vid2.avi

Video'yu numarali JPG imaj dosyalari haline getirmek

ffmpeg -i vid.avi -vcodec mjpeg %05d.jpg

Ses ve goruntu dosyalarini islemek icin ffmpeg kullananlar icin Ubuntu 14'da surpriz: ffmpeg programi apt-get ile kurulamiyor. Dolambacli yollardan kurmak mumkun fakat yeni one surulen program avconv. Kurmak icin

sudo apt-get install libav-tools

Bir ses dosyasinin belli zaman araliklarindaki kismini cikartmak icin

avconv -i dosya.mp3 -ss 0:0:6 -t 0:0:8 -acodec copy parca.mp3

Bu komut dosyanin 6. saniyesinden baslayakara 8 saniyelik bir kismi cikartiyor. 

Diger bazli ffmpeg komutlari.. Mesela bir gorutuyu  cevirmek icin

ffmpeg.exe -i dosya.mp4 -vf "transpose=2" sonuc.mp4

transpose parametresine verilen degerlerin anlami var, 1 saat yonu, 2 saat yonu tersi.

Video ufaltmak icin

ffmpeg -i dosya.mp4 -vf scale=320:240 sonuc.mp4

Ya da

ffmpeg -i dosya.mp4 -filter:v scale=640:-1 -c:a copy sonuc.mp4

Genisligi 640 yap, geri kalan her seyi ona gore ayarla dedik.

Video birlestirmek icin bir ara formattan gecmek lazim.

ffmpeg -i dosya1.mp4 -q:v 1 -filter:v scale=500:-1 -f mpegts dosya1.ts
ffmpeg -i dosya2.mp4 -q:v 1 -filter:v scale=500:-1 -f mpegts dosya2.ts
..

Sonra birlestirmek icin

ffmpeg -i "concat:dosya1.ts|dosya2.ts|..."  -c copy sonuc.mp4

Eger Windows'da bir mp4 cikmiyorsa, bir cevrim sekli de soyle,

ffmpeg -i dosya.mp4 -r 30  -codec:v mpeg4 -flags:v +qscale -global_quality:v 0 -codec:a libmp3lame dosya.avi 

No comments: