Friday, November 14, 2014

Agaclar Ile Oge Kodlamasi (Categorical Embedding)

Ilginc bir fikir bir Facebook arastirma grubundan gelen makalede paylasilmis.

Bu fikri alarak scikit-learn kutuphanesi programcilarindan biri onu kodlamis

Amac ikisel siniflama (binary classification) yapmaktir. Bu alanda bilindigi gibi SVM, lojistik regresyon gibi yontemler bulunur. Ustteki fikir sudur: gradient boosted trees kullanarak egitim verisini normal oldugu gibi GB agacina teker teker verirsiniz. Bilindigi gibi GB icinde birden fazla agac vardir, ve her agac icin, her egitim veri noktasi farkli dip noktalara gidebilir, cunku yukaridan baslayip her karar noktasinda bir saga bir sola vs. gidersiniz ve o veri noktasi icin belli (ve tek) bir noktaya varirsiniz. Her veri noktasi icin, GB icindeki her agac, ayni veri noktasina bakar ve kendi icinde bir nihai dip noktaya varir (cunku her agac farkli bir agactir).

Ustteki makalede bu ozellikten istifade etmek istemisler, ve GB'nin tum agaclarinin tum dip noktalarini bir indis (sayi) ile isaretlemisler, sonra icinde tamamen 0 olan (yani bos sayilabilir) bir vektoru aliyorlar, ve her egitim noktasinin, her agacta dustugu dip noktaya bakiyorlar, o noktanin indisini alip bos vektorde oraya 1 degeri yaziyorlar. Bunu tum agaclar icin yapiyorlar, ve nihai olarak elimize gecen vektor o verinin GB agaclari uzerinden "kodlanmis" ve hatta kisaltilmis / ozetlenmis halidir!


Hakikaten akillica bir fikir, cunku GB'nin dogal ozelligi olarak icindeki her agac verinin potansiyel olarak farkli bir tarafina odaklanir, yani her agac diger agaclara nazaran farkli bir sekilde ogrenim yapar. Ve farklilik iyidir! Ustteki teknik bu dogal ozelligin uzerinde bir nevi "sorf yapiyor" ve onu kullanarak bir temsili ikisel vektor yaratiyor.

Yaziya gore bu temsili vektoru alip artik en basit yontemlerden olan lojistik regresyon bile kullanabilirsiniz.

Altta scikit learn'cu arkadasin kodu (temizlenmis haliyle) var. FAKAT, ilginc bir nokta sudur: biz ayni veriyi alip xgboost kutuphanesinin pur GB koduna verince GB+kategorik kodlama yapan koddan daha iyi bir sonuc aliyoruz! Bunun sebebi belki de xgboost'un scikit-learn icindeki GB kodlamasindan daha iyi olmasidir. Ya da GB+kategorik kodlama ornegi biraz ayarlama (tuning) ile daha iyi hale getirilebilir, belli degil. Fakat xgboost felaket iyi sonuclar getirdi.

Bu kutuphaneyi ayrica tavsiye ediyoruz, cunku scikit-learn'un tum birimleri hala seyrekligi (sparsity) desteklemiyorlar. Bu islem hizinda muthis fark yaratiyor. Bazi acilardan scikit-learn hala oyuncak seviyesinde denebilir, prototipleme icin iyi fikirleri gormek icin iyi fakat nihai kod icin bazen baska paketler gerekiyor.

# Requiers sklearn 0.15.2 and xgboost
# Install from https://github.com/tqchen/xgboost
# data from from https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases//adult/adult.data

import pandas as pd, numpy as np
names = ("age, workclass, fnlwgt, education, education-num, "
"marital-status, occupation, relationship, race, sex, "
"capital-gain, capital-loss, hours-per-week, "
"native-country, income").split(', ')
data = pd.read_csv('./data/adult.data', names=names)

data_encoded = data.apply(lambda x: pd.factorize(x)[0])
print data_encoded.head(5)

features = data_encoded.drop('income', axis=1)
X = features.values.astype(np.float32)
y = (data['income'].values == ' >50K').astype(np.int32)
print np.mean(y)
from sklearn.cross_validation import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=0)
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.cross_validation import cross_val_score
clf = DecisionTreeClassifier(max_depth=8)
scores = cross_val_score(clf, X_train, y_train, cv=5, scoring='roc_auc')
print("ROC AUC Decision Tree: {:.4f} +/-{:.4f}".format(np.mean(scores), np.std(scores)))

# 0.240802162029
# ROC AUC Decision Tree: 0.8821 +/-0.0013

from sklearn.metrics import roc_auc_score
from sklearn.ensemble import GradientBoostingClassifier
from sklearn.base import BaseEstimator, TransformerMixin, clone
from sklearn.preprocessing import LabelBinarizer
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.pipeline import make_pipeline
from scipy.sparse import hstack

class TreeTransform(BaseEstimator, TransformerMixin):

  def __init__(self, estimator):
    self.estimator = estimator
    
  def fit(self, X, y):
    self.fit_transform(X, y)
    return self

  def fit_transform(self, X, y):
    self.estimator_ = clone(self.estimator)
    self.estimator_.fit(X, y)
    self.binarizers_ = []
    sparse_applications = []
    estimators = np.asarray(self.estimator_.estimators_).ravel()
    for t in estimators:
      lb = LabelBinarizer(sparse_output=True)
      sparse_applications.append(lb.fit_transform(t.tree_.apply(X)))
      self.binarizers_.append(lb)
    return hstack(sparse_applications)
    
  def transform(self, X, y=None):
    sparse_applications = []
    estimators = np.asarray(self.estimator_.estimators_).ravel()
    for t, lb in zip(estimators, self.binarizers_):
      sparse_applications.append(lb.transform(t.tree_.apply(X)))
    return hstack(sparse_applications)


boosted_trees = GradientBoostingClassifier(
  max_leaf_nodes=5, learning_rate=0.1,
  n_estimators=100, random_state=0,
) 

pipeline = make_pipeline(
  TreeTransform(boosted_trees),
  LogisticRegression(C=1)
)

pipeline.fit(X_train, y_train);
y_pred_proba = pipeline.predict_proba(X_test)[:, 1]
print("ROC AUC: %0.4f" % roc_auc_score(y_test, y_pred_proba))

#ROC AUC: 0.9131

import os, sys
from sklearn.metrics import roc_curve, auc
from sklearn.metrics import roc_auc_score
sys.path.append('%s/Downloads/xgboost/wrapper/' % os.environ['HOME'])
import xgboost as xgb

xg_train = xgb.DMatrix(X_train, label=y_train)
xg_test = xgb.DMatrix(X_test, label=y_test)
watchlist = [ (xg_train,'train'), (xg_test, 'test') ]

param = {}
param['max_depth'] = 6
num_round = 20

bst = xgb.train(param, xg_train, num_round, watchlist )
pred = bst.predict(xg_test)
err = sum(int(pred[i]) != y_test[i] for i in range(len(y_test))) / float(len(y_test))
print ('predicting, classification success=%f' % float(1-err))
fpr, tpr, thresholds = roc_curve(y_test, pred)
roc_auc = auc(fpr, tpr)
print 'Tree AUC', roc_auc

#predicting, classification success=0.773223
#Tree AUC 0.913709849754 
 
 

No comments: