Friday, June 7, 2013

Not Defteri Icinde R

iPython not defterleri icinde R kodu bile kullanmak mumkun. Bazi puf noktalar / uzak durulmasi gereken seyler: Mesela read.csv metoduna ek parametre (mesela ayrac -seperator-) gecilmesi not defterini rahatsiz edebiliyor, o zaman olagan (default) ayrac hep kullanilabilir, ki bu virgul isareti.

Ornek bir kullanim asagida

In [1]:
%load_ext rmagic

In [31]:
%R -n -d myData myData <- read.csv('dosya.csv')

In [*]:
%%R
library(rpart)
tree <- rpart(y ~ kolon1 + kolon2, method="class", data=myData)

In [ ]:
%%R
library(rpart.plot)
rpart.plot(tree,type=4, extra=1)

Magic (buyu) kullanimi not defterlerinin pek cok ek ozelligi cagirabilmesini sagliyor, su anda sql icin bile bir magic eklemesi var mesela.

iPython ortami hakikaten bilim, veri analizi, vb. kullanimlar icin ideal bir ortam haline geliyor.

No comments: