Saturday, October 1, 2011

OpenCV Imajlarinin Boyutunu Degistirmek (Resize)

Eger OpenCV Resize cagrisi problem yaratiyorsa, bu islemi Python IPL icinden yapabiliriz. Ipl2PIL ile bir OpenCV video karesini PIL imajina cevirebiliyoruz. Bu imaj uzerinde resize(..) cagrisi yapilabilir. Hatta np.array(..) ile bu imaj Numpy dizinine de cevirilebilir. Boyle bir dizin elde edilince her turlu Uygulamali Matematik teknigi bu dizin uzerinde uygulanabilir. PIL imaji OpenCV'ye PIL2Ipl ile geri cevirilebilir.

Alttaki ornek bir kareyi ucte birine indirgiyor.
__scale__ = 3
frame = cvQueryFrame(capture)
gray = cvCreateImage ((frame.width, frame.height), 8, 1)
cvCvtColor( frame, gray, CV_BGR2GRAY )
ipl = Ipl2PIL(gray)
ipl = ipl.resize((int(frame.width/__scale__),int(frame.height/__scale__)),
Image.ANTIALIAS)
nimg = np.array(ipl)
..
ipl2 = PIL2Ipl(ipl)
..
cvShowImage("Example2", ipl2)

No comments: