Sunday, September 12, 2010

Scikits Statsmodels

R dilinin istatistik hesaplamalarinin Python karsiliklari Scikits Statsmodels paketinde bulunabilir. Biz bu paketin kadar genel lineer modelleme ve lojistik regresyon fonksiyonlarina baktik, sonuclar iyi; benzer R kodlarindan gelen sonuclar birbiriyle uyusuyor. Github uzerinde bu eforun kodlari bulunabilir.

Statsmodels sorularli icin Google Groups -- cevaplar hizli geliyor

http://groups.google.com/group/pystatsmodels

Kodlar

https://github.com/statsmodels

Patsy icin (ile) alternatif bir kurulus yontemi

sudo pip install statsmodels
sudo pip install pasty --upgrade

Bazi ornekler icin scikits.timeseries paketi


sudo pip install pytseries

Eger docs altinda mesela "make html" ile dokumanlari urettiremediyseniz, o zaman en son ipython'u kurmak gerekebilir

sudo easy_install -U IPython

Tabii ondan once Sphinx

sudo apt-get install python-sphinx


No comments: