Friday, October 16, 2009

OpenCV ile Piksel Boyamak

Obje takibi icin bazi objenin saptindigi pikselleri farkli bir renkle boyamak gerekecek. Bunun icin yesil renk kullanilabilir, ve OpenCv kutuphanesinde cvSet2D fonksiyonu renk set etmek icin kullanilabilir. Kod organizasyonu acisindan ise OpenCv baslatan, kameraya baglanan, dongu icinde imaj alip ekrana basan kodlari kodun ic mantigindan ayirmak mantikli. track.py ve dotrack.py dosyalarinda bu yapiyi gorebilirsiniz. Fonksiyon dotrack() icinde 10x10 boyutlarinda 100 tane pikseli yesile boyuyoruz.
def dotrack(img):
color = CV_RGB(0, 255, 0)
for i in xrange(10):
for j in xrange(10):
cvSet2D(img, 100+i, 100+j, color)
return img

No comments: