Friday, October 28, 2005

Hibernate ve Önbellekleme

Eğer bir bilgi işlem uygulaması, herhangi bir tip veriyi veri tabanından yazdığından daha fazla okuyorsa, o veriyi tabandan servislemek yerine hafızadan servislemek daha hızlı olacaktır. Önbellekleme tekniğinin altında yatan fikir, özet olarak, budur.

Önbellek tekniğini çoğu uygulamada görebilirsiniz. Meselâ, her modern ticari veri tabanı paketi (Oracle, DB2, Informix), kullanıcı ile tablolara erişim arasında bir önbellek katmanı koyarlar. Aynı sorguyu birden fazla arka arkaya işletirseniz, ikinci sorgunun sonuçları önbellekten veriliyor olacaktır. Veri tabanları, özellikle eski olanları, bu tür optimizasyonları artık hakkıyla yapmışlardır. Parçası olduğum bir projede, önbellekleme dahil işlem (transaction) ve eşzamanlı (concurrency) işletim kontrolleri, veri erişimi gibi altyapı kodlarını elle yazmakta olan takım, projenin geciktiğini farkedince bu kodları atıp şunu demişti: "Sonuçta Oracle da önbellekleme yapıyor, buna güveneceğiz". (Not: Yıl 1996 idi, yâni doğru dürüst yardımcı paketler daha ortada yoktu).

Hakikaten de, bir bilgi işlem uygulamasının %80 kadar zamanının veri tabanında geçtiğini düşünürsek, veriye erişim ile alâkalı iyileştirmelerin veri tabanı tarafında en iyi olarak yapılacağını da görmemiz gerekir.

Ayrı Önbellek Paketleri

Peki o zaman son zamanlardaki başgösteren uygulama servisini içinde, ayrı işleyen önbellek paketleri arayışının sebebi nedir?

Bu arayışın nüksetme zamanının, programcılari veri tabanından daha iyi izole eden araçlar (JDBC ve daha üst seviyede kalıcılık araçları) kullanımlarının artması ile aynı zamanlarda olması ilginçtir. Özellikle modern kalıcılık araçları, proje takımlarını hem veri tabanı paketinden bağımsız olabilme hem de bunu temiz bir kodla yapabilme yeteneğini çok rahat sağladıkları için (pür JDBC kodu rezalettir), teknik liderler şunu düşünür olmuşlardır. "Artık yazdığım kodu, hem Oracle hem de MySql üzerinde işletebilirim".

Bu fikir takip edersek, evet Oracle'dan bağımsız olabiliriz, ama Oracle'ın o uzun yıllardır optimize edilmiş önbellek katmanını da kullanamayacağız. En azından, o "diğer" veri tabanı paketinin önbellekleme kodlarına gözü kapalı güvenemeyeceğiz. Sonuç: Önbellekleme artık uygulamanın bir parçası olmalıdır, ve bu tür özellikleri sağlayabilen "veri tabanından ayrı" paketler aranmalıdır.

Tabii şunu da eklemek gerekir: Veri tabanı önbellekleme yapsa bile, uygulama seviyesinde de elle önbellekleme yapması uygun/gereken uygulamalar vardır. Teknik olarak en basit türden önbellekleme tekniği, bir transaction başında önbelleğe okuyan ve bu veriye birçok kez erişen, ve sonra önbellek içindeki verileri atan ve tekrar başlayan uygulamadır. (Transaction sınırlarını aşan önbellekleme, önbelleğin güncellenmesi problemini beraberinde getirir, bunun elle yapılmasını kod temizliği açısından tavsiye etmiyoruz. Hattâ, yazının geri kalanında önbelleklemenin hiçbir şekilde, elle yapılmamasını tavsiye ettiğimiz göreceksiniz. Bu tür altyapı (infratructure) türü kodları bu işte uzmanlaşmış kimselere/paketlere bırakılmalıdır).

Hibernate

Şimdi gelelim Hibernate bağlamında önbellek kullanımına. Hibernate paketini kalıcılık aracı olarak seçmemizin önemli bir sebebi de, bağlantı havuzu, önbellekleme gibi işleri dış araçlara bırakmış olması, ve kendi öz kodu olarak, sadece veriye erişim problemine odaklanmış olmasıdır. Önbellekleme ihtiyaçları, Hibernate içinde tanımlanmış olan kod çengelleri sayesinde ve bu çengellere takılabilen her dış paket sayesinde halledilmiştir.

Bu çengellere takılabilen açık kaynak önbellek paketleri arasında EHCache, OSCache, SwarmCache, JBoss TreeCache sayılabilir. Hibernate ile uyumlu ticari önbellek paketleri de vardır: Coherence, GigaSpaces bunlardan sayılabilir.Dağıtık (Distributed) Önbellek Kullanımı

Kavram ve kullanım açısından tek JVM içinde önbellek oldukça basit olduğu için, bu seçeneği daha fazla tartışmayacağız. Mimarinizi etkileyebilecek kararlar ve çoğu teknik liderin bilmediği, Hibernate'i dağıtık bir mimari içinde kullanırken elde olan seçeneklerdir, yâni dağıtık mimarida önbelleğin nasıl kullanılacağıdır.

Genel olarak konuşmak gerekirse, ilk prensibimiz şu olmalıdır. Occam'ın Usturası desturundan yola çıkarak "iki açıklama arasından, en basitini seçiniz" sözünü, mühendisliğe uygularsak, her zaman en basit, temiz ve işleyen yolu seçmemiz gerekir. Dağıtık mimari için önbellek kullanımı, tek JVM için önbellek kullanımından farklı olmamalıdır. Eğer önbellek kullanmak için mimari değişiriyorsanız, kendinizi tokatlayın. En görünmez (transparent) olması gereken ihtiyaç için, mimarinizi feda etmektesiniz.

Alt resimde görülen mimari, bir gerçek hayat uygulamasından alınmıştır. Tasarımı yapan mimar, uygulamayı fonksiyonel olarak dağıtmayı planlamış (her parça bir fonksiyonel öbeğe tekabül etmektedir). Uygulamasını hızlandırmak için de önbellek kullanmayı mimar daha baştan aklına koymuştur.

Ve akabinde, "peki, önbellek içeriği değiştiğinde diğer öbeklerin bundan nasıl haberi olacak?" sorusu ile karşı karşıya kalmıştır. İşte bu noktada, teknik liderin pergeli şaşmış, ve basitlik için önbelleği feda edip veri tabanına bırakmak yerine, bütün dağıtık fonksiyonel birimleri tek bir makinaya, önbelleğin tutulduğu yere yöneltmeyi seçmiştir. Üstelik erişilen veri kolon seviyesinde olduğundan, bu seçim, network üzerinden birimler arasında çok fazla git/gel'e (chatter) sebebiyet verecektir. Önbellek kodunun elle yazılacak olması ayrı bir külfettir, ve bakım (maintanance) gerektiren kodu arttırdığı için ayrı bir eksidir. Ne açıdan bakarsak bakalım, bu mimari idaresi kodlaması zor bir mimaridir.

Önbellek "paylaşmak" için network'e giden kod yazmayın.


Doğru prensipler/altın kurallar (rule of thumb) insanı yeteri kadar teknik bilgisi olmasa da başına ağrıdan kurtarır. "Basitlik" ve "network üzerinden getXX yapılmaz" prensibini taşımayan lider, "illâ önbellek" için mimarinin temizliğini ve performansı feda etmiştir. Bahsedilen tabloların büyüklüğü de hiçbir kendine saygısı olan veri tabanına problem verecek ölçüde değildir, üstelik bahsedilen erişim nokta sorgusu yapacaktır. PRIMARY KEY, DB, tek satır sonuç.

Dağıtık Önbellek

Fakat eğer Hibernate seçenekleri seçim torbasında ise, dağıtık mimariler için OSCache ve JBossTree Cache mevcuttur.

Bu paketlerin çalışması çok ilginç: Meselâ makina #1,makina #2,makina #3 aynı uygulamanın değişik öbekleri (cluster) olsunlar. Ya da fonksiyonel şekilde bölünmüş ama aynı veriye erişen hatta değiştiren katmanlar olsunlar, hiç farketmez.

Her uygulama parçası, kendi önbelleğini başlatabilir. Ve her uygulama parçasının önbelleği, Hibernate kullandığı ve hibernate.properties dosyasında uygun şekilde OSCache ya da JBoss Tree Cache kulllandığı anda, diğer önbellek birimleri ile multicast protokolü üzerinden -yayın (broadcast) bazlı- iletişime geçmektedirler. Alt katmandakı önbellek kodu bizden habersiz bir şekilde (JBoss Tree Cache durumunda) yeni eklenen ya da (OSCache durumunda ise) silinen nesnelerin ne olduğunu birbirlerine bu protokol üzerinden iletip, tüm önbelleklerin tüm makinalarda güncel ve birbirleri ile uyumlu kalmasını sâğlamaktadırlar. Eh zaten veri tabanın da kapı anahtarı Hibernate'in elinde olduğu ve bu önbellek araçlarının Hibernate'e eklemlenmiş olduğunu düşünürsek, önbellek veri tabanı ile de uyumlu hâlde olacaktır.

Ve tüm bu aynı tutma (synchronization) işlemi tamamen arka planda, kodcuya görünmez bir şekilde yapılmaktadır. Programcının tek yapması gereken, ayar babında, önbelleğin ne kadar büyük ya da küçük olacağını tanımlamaktır. Akılda tutulması gereken programlama püf noktası, JBoss Tree Cache için commit() işleminin, OSCache için de session.close() komutunun önbelleklere bilgi göndermeyi tetiklemesidir. JBoss Tree Cache değişen nesneleri, OSCache ise silinen nesnelerin diğer önbelleklerden silinmesini haber verir.

Yâni sıfır ek kod yazarak, alttaki resme kavuşmuş oluyoruz.


Performans olarak, bir Ethernet network'ünün zaten donanım olarak yayın bazlı olduğunu düşünürseniz, yayın bazlı donanım üzerinde yayın bazlı protokolün (multicast) çok hızlı olacağı sonucu çıkar.

No comments: