Monday, November 1, 2004

Oracle VARCHAR İndeksleri Üzerinden Erişim Yavaş mıdır?

İnternet'te gezinen bir efsaneye göre, "Oracle VARCHAR, VARCHAR2 kolonları üzerinden yaratılan indeksler üzerinden erişim yavaş olmaktadır", ve "bu tür kolonlar üzerinden indeks yaratılmaktan kaçınılmalıdır".

Kulağa peri masalı gibi gelen bu genelleme hakkında, biz de bir bilene danıştık. Beraber Martha Stewart Omnimedia şirketinde veri ambarı (data warehouse) projesinden çalıştığım Oracle uzmanı arkadaşıma bu soruyu yönelttim. Kendisinden şu cevabı aldım:

Cevap:

Büyük bir ölçüde, bu tam bir peri masalı (myth). Durumun böyle olmadığını değişik ölçülerde tablolar yaratıp üzerlerinde join'ler ve nokta sorgular işleterek çok rahat ispatlayabilirsin. Benim bu peri masalının niye ortada olduğuna dair birkaç teorim bile var.

1) 50,000 satırdan daha az veri içeren küçük tablolarda, direk tarama (direct scan) [1], herhalde daha hızlı sonuç verir. Çünkü donanım seviyesinden düşünürsek, eğer indeks kullanıyorsak, sabit disk kafası önce önce indeksi okuyacak, ondan sonra veri içeren tabloyu okuyacak. Tablo zaten çok küçük ise, erişimi ara "bir diğer işlem" olmadan yapmak, daha hızlı olabilir.

2) Integer ve number üzerinden indekslerin daha hızlı olduğu biliniyor. [2].

3) Bir VARCHAR indeksini yaratmak daha oldukça fazla zaman ve yer tutuyor!!! Bu durum, bahsettiğim peri masalından sorumlu olabilir. Ama mevzubahis olan kolon birçok kere erişiliyorsa, o zaman bu indeksi yaratmak, harcanan zamana ve disk alanına kesinlikle değecektir [3].

Yâni, büyük bir tablo ve üzerinden çok arama yapılan bir VARCHAR kolonu üzerinde indeks koymak, o sorguyu kesinlikle daha hızlandıracaktır. Bunu çok kolay test edebiliriz. 10 milyon satırlık ve üzerinde sadece isim olan bir tablo yarat. Sonra select * from table where isim = 'xxxxxxx' de, ve sorgunun ne kadar hızlı geri geldiğini bir yere not et. Meselâ bu örnekte 5 dakika olsun. Sonra isim kolonu üzerinde bir btree indeksi yarat (bu indeksi yaratmak 10 dakika sürebilir), ve aynı sorguyu tekrar işlet. Sonuç anında geri dönecektir. Evet indeksi yaratmak için 10 dakikayı harcadık, ama 2. ve 3. seferde artık kâra geçiyoruz ve indeksi yaratmak için harcadığımız vaktin bir önemi kalmıyor [3].

Hash Join'ler ve İndeksler

Bir de eğer elinde MEGA donanım/beygir gücü varsa, o zaman indeks kullanmamak daha hızlı olabilir. Bahsettiğim donanım, mikroişlemciler üzerinde Massive Parallel'i destekleyen, ve üzerinden JOIN yapılan tüm kolonların hafızaya önceden yüklemeye izin verebilen türden bir donanımdır. Swap diskler ve asal diskin de dehşet hızlı olması yardım eder. Bu tür bir kuruluşta, parallellik ve hash join'leri kullanmak, varchar kolon üzerinden indeks kullanmaktan daha hızlı olacaktır. Fakat daha küçük donanımlarda eğer bütün hash join hafızada yapılamıyor ve kolonlar çok hızlı okunamıyorsa, varchar olsun olmasın, indeks kullanmaktan başka çaremiz olmayacaktır.

Notlar

[1] İndeks üzerinden değil her satıra teker teker bakılara arama yapılan senaryodur.

[2] Yâni, her nasılsa "integer indekslerinden daha yavaş" betimlemesi, "çok yavaş" betimlemesine dönüşüvermiştir.

[3] Arkadaşım veri ambarcısı olduğu için, bir seferde milyon satıra varan günlük veri transferleri yapmaktadır, ve bu transferler sırasında ara tablolar (staging tables) üzerinde indeksler her seferinde silbaştan yaratılır. Bu indeksleri sürekli yarattığı için, indeks yaratma zamanı da kendisi için önemli bir faktördür. OLTP cenahı için indeks yaratma zamanı önemli olmayabilir, ama arkadaşın VARCHAR indeksi üzerinden "erişim" hakkında söyledikleri her Oracle kullanıcısı için geçerlidir.

Martha Stewart bahsedilen veri ambarını şu anda Oracle 10g üzerinde tutmaktadır.

Türev İşlevi Nasıl Türetilir


Baglanti

Bilişim Kelimelerinin Telâfuzu

Bazi Ingilizce Ingilizce kelimelerin telâfuzu

Pseudo

Google

GNU

Cache

Bash

Perl

Cygwin

Gigabayt

Gauge

Ant

Heuristics

Emacs

SQL

HSQLDB

Tomcat

Struts

Oracle

XML

Transaction

Linux

Attribute

Java

Prioritry

Bayes

Pattern

Ses Dosyalari