Sunday, October 31, 2004

Otomatik Seçim Kutusu Üretmek, Seçmek ve İşlemek


JSP/Struts bazlı projelerde bazı sayfalarda dinamik olarak seçim kutusu (checkbox) üretmek gerekiyor. Veri tabanında kayıtlı olan müşterileri bir ekranda gösterip, seçim kutusu ile seçilen isimleri veri tabanından silmek gibi bir özellik için bu lazım olabilir. Bu seçim kutularına programatik olarak isim1, isim2, vs... gibi tekil no'lar da atanması gerekecektir. Kullanıcı tarafından seçim yapılıp sayfa form olarak servis'e gönderildiğinde, arka planda id'leri tanımak için, şöyle bir kod kullanmak gerekir.


 public void doGet(HttpServletRequest request,
        HttpServletResponse response)
...
...
for (Enumeration e = request.getParameterNames(); e.hasMoreElements() ;) {
 String key = (String)e.nextElement();
 if (key.indexOf("isim") != -1) {
  if (key.length() > 4) {
   String id = key.substring(4, key.length());
   // elde edilen id ile bir islem yap
  }
 }
}
...

Hepsini Seç Özelliği

Bazen müşterileriniz, eğer ekranda çok fazla seçim kutusu olması muhtemel ise, "hepsini seç" gibi tek bir seçim kutusu ile bütün seçim kutularını seçmeyi isteyebilirler. Bunu yapmak için Javascript kullanmamamız gerekiyor. Aşağıdaki Javascript işlevi, parametre olarak gönderdiğiniz herhangi bir isim "ile başlayan" bütün seçim kutularını otomatik olarak seçebiliyor. Bu kodu, lâzım olan JSP sayfalarının başına koyarak, sayfanın istediğiniz yerinden rahatça çağırabilirsiniz.


<script type="text/javascript" language="javascript">
function check_uncheck_all(grpStr, button) {
var form, el, e, f = 0;
var unbuttoned = (button.value.substring(0,2).toLowerCase() == 'un');
while (form = document.forms[f++]) {
e = 0;
while (el = form.elements[e++])
if (el.type == 'checkbox' && el.name.indexOf(grpStr) != -1)
 el.checked = !unbuttoned;
}
button.value = unbuttoned ? button.value.substring(2) : 'un' + button.value;
}
</script>

Çağırmak için...


    <INPUT type=checkbox name=list value="Tumunu Sec"
  onClick="check_uncheck_all('isim',this)">Tumunu Sec

Kaynaklar


Isim 1

Isim 2

Isim 3

Isim 4
onClick="check_uncheck_all('isim',this)">Tumunu Sec

No comments: