Saturday, November 1, 2003

Tomcat ve Güvenlik

Aşağı yukarı her bilgi işlem uygulaması "sistem idarecisi" diye adlandırılabilecek kullanıcılar için özel bölgeler (sayfalar) tanımlar. Mesela, kullanici_ekle.jsp gibi bir sayfaya her kullanıcının girebilmesi güvenlik açısından tehlikeli olur. Bu sayfaları kullanıcı/şifre isteyerek korumamız gerekmektedir.

Tomcat üzerinde bunu yapmanın en basit yolu Realm (alanlar) fikrini kullanmaktır. Hatta eğer, kullacıya göre değişken türden sayfalara ihtiyacınız yok ise, isim/şifre ile sadece sayfaya "erişimi" kontrol etmek için Tomcat üzerinde kod bile yazmanıza gerek yok.

Kullanıcı Tanımlaması

TOMCAT_DIZINI/conf/tomcat_users.xml dosyasını metinyazar (notepad, emacs, vs) ile açın. Bu dosyada şu gibi veriler görebilirsiniz.

<tomcat-users>
<user name="tomcat" password="tomcat" roles="tomcat" />
<user name="role1" password="tomcat" roles="role1" />
<user name="both" password="tomcat" roles="tomcat,role1" />
</tomcat-users>


Bu isimler ve şifreler Tomcat ile beraber paketten çıkıyor. İsterseniz silebilirsiniz bile.. (Ama örnek oluşturması açısından tutsanız iyi olur). Şimdi, ali adında bir kullanıcıya bakıcı rolü vermek istersek,

<user name="ali" password="sifre123" roles="bakici" />

.. gibi bir satır yeterli olacaktır. Kullanıcı tanımlaması bu kadar!

Sayfa/Servlet Korumak

Şimdi, bir servlet'e erişim kontrolü getirelim.

site_dizininiz/WEB-INF/web.xml dosyasını açın, ve KorunacakBirServletIsmi adlı Servlet'inize sadece bakici rolünde olanların erişebilmesi için, şu ekleri yapın.

<security-constraint>
<display-name>skBakicisi</display-name>
<web-resource-collection>
<web-resource-name>skAdmin</web-resource-name>
<url-pattern>/servlet/KorunacakBirServletIsmi</url-pattern>
</web-resource-collection>
<auth-constraint>
<role-name>bakici</role-name>
</auth-constraint>
<user-data-constraint>
<transport-guarantee>NONE</transport-guarantee>
</user-data-constraint>
</security-constraint>

<login-config>
<auth-method>BASIC</auth-method>
<realm-name>sk</realm-name>
</login-config>

<security-role>
<role-name>bakici</role-name>
</security-role>
Bu kadar! Artık tarayıcınız ile http://localhost:8080/servlet/KorunacakBirServletIsmi sayfasını ziyaret ettiğinizde, isim ve şifreniz sorulacaktır. Bunun bir resmi aşağıda görülebilir.

No comments: