Friday, October 31, 2003

Unix Rsync - Makineler Arası Dosya Kopyalamanın Hızlı Yolu

Sitemiz için kullandığımız tekniklerden bir tanesi, geliştirme ortamında yaratılan içerik .xml, .class, .jpg, .gif kayıtlarından "sadece değişmiş olanların" sonuç ortamına kopyalanmasıdır. Kabul edersiniz ki, üst üste yapılan ve çok sayıda dosya içeren bu şekilde kopyalamalar için, sadece ve sadece yeni ve değişmiş dosyaların kopyalanması zaman bakımından en verimli seçenektir.

Sitemizin ilk başlangıç yıllarında kullandığımız Unix scp programı, her kayıtı sürekli sonuç ortamına kopyalıyordu. Örnek bir scp komutu aşağıda gösteriliyor.

 scp *.jsp kullanici@bizim.isp.makinasi.com:/usr/local/site/dizin/

Rsync

SSH ve CVS ilgili makalede, ssh (ve dolaylı olarak scp) komutu ile, güvenli bir şekilde nasıl uzak herhangi bir makinada Unix komutu işletebildiğimizi görmüştük. SSH'in öngördüğü anahtar dosyalar doğru yerlere koyulduktan sonra,

ssh uzakmakina.com -l kullanici ls /usr/local/herhangibirdizin

..gibi bir komut, uzakmakina.com üzerindeki bir dizinin içeriğini dökebiliyordu! Hemde bunu yaparken, bildiğimiz Unix komutlarını uzaktaki bir makine üzerinde kullanabiliyorduk. Bu çok güçlü bir yöntemdir. Rsync programı da, arka planda kopyalamayı gerçekleştirmek için SSH'i kullanabiliyor. Güvenlik bakımından bu yöntemi seçmeniz tavsiye olunur.

SSH bağlantısı, rsync programına -e ssh ibaresini ile yapılıyor.

Aşağıda örnek bir rsync komutu görüyoruz.

rsync -av -e ssh /usr/local/dizin kullanici123@uzakmakina.com:/usr/local/filan/dizin

Bu komut, /usr/local/dizin dizini ile uzakmakina.com makinasındaki /usr/local/filan/dizin dizinini kullanıcı123 adlı kullanıcı üzerinden eşitliyor.

Not: Bu rsync komutunu ilk işlettiğinizde, bütün dosyaların bir kere kopyalandığını göreceksiniz (eğer sonuç dizini tamamen boş ise). Fakat ikinci sefer aynı rsync komutunu işletince, hiçbir kopyalanmanın olmadığını görmeniz mümkün olacak. Çünkü ikinci sefer rsync, akıllı bir şekilde hangi dosyaların değiştiğini ve eklendiğini anlamaya çalıştı, ve sadece farkları göndermeye çalıştı.

Kaynaklar

üzerinde kurmak için, rsync tar dosyasını cygwin dizininize (mesela c:/cygwin) bırakıp, tar xvf komutu ile açın.

Lokal Kopyalar İçin

Rsync'i iki diskiniz arasında yedekleme yapmak için de kullanabilirsiniz. Bu gibi durumlarda -e seçeneğine ihtiyacınız yoktur. Sadece -av ile rsync kullanmanız yeterli, mesela:

rsync -av  /cygdrive/c/Arsiv /cygdrive/f/Arsiv

Bu komut c: disk üzerindeki Arsiv dizinini f: adlı diske taşıyacaktır. Tabii, tekrar söyleyelim, rsync'in cp komutuna göre yararları şunlar; Aynen makinalararası durumda olduğu gibi, ilk kopyalama tamamlandıktan sonra "ikinci rsync" işlemi sadece farkları (birinci kopyalamadan sonra yeni olan dosyaları) gönderecektir. Bir diğer seçenek --delete ile de "hedef dizininde olup, kaynak dizininde olmayan dosyaları" bile otomatik olarak hedeften sildirebilirsiniz! Rsync mükemmel bir eşitleme aracıdır (synchronization tool).

Gördüğümüz gibi bu tür güçlü bir araç için tıklama ile "güzel gözüken" arayüzlü bir programı aramamıza hiç gerek yok. Unutmayın: Tıklamalar, tekrar işletilemez, bu yüzden admin'lerin korkulu rüyasıdırlar.

Eger cetrefil bir ssh kullaniyorsaniz, mesela ssh'e -P ile port vermeye mecbur kalmissaniz, vs

rsync --recursive -ve 'ssh -p [port]' /yerel/dizin kullanici@1.1.2.13:/uzak/dizin


No comments: