Thursday, October 30, 2003

MySql ve Performans

Aşağıda MySql üzerinde çalışan Java uygulamaları için bazı performans tavsiyeleri.

JVM'den ölçüm değerleri almak için aşağıdaki seçeneği java komutunuza ekleyebilirsiniz.

-verbose:gc -XX:+PrintGCTimeStamps

JVM yığıt belleğin olağan değeri 64 MB'tır, ve bu değer çoğu web uygulaması için küçük kalmaktadır.

-Xms128m -Xmx256m

DB bağlantı havuzu (connection pool) için 15-20 bağlantı çoğu uygulama için yeterli olmaktadır, elinizdeki Thread'lerin sayısından daha fazla bağlantı açmamaya özen gösterin.

ConnectionJ 3.0, ConnectionJ 2.0.14'ten 40%-400% daha hızlı! En son sürücü kodlarını kullanmaya özen gösterin.

JDBC URL üzerinden tanımlanıp fayda sağlayacak parametreler şunlar.


* Yavaş işleyen sorguları kayıtlara geçirmek için logSlowQueries=true ve slowQueryThresholdMillis=n (2000 olağan değer)
* Performans ölçümlerini toplamak: gatherPerfMetrics=true ve reportMetricsIntervalMillis=n (30 saniyede bir olağan değer)
* Kullanım danışmanı (usage advisor), kullanılmayan nesneler, SELECT sorgularında kullanılmayan kolonlar, yarıda kesilmiş Resultset döngülerini raporlamak için: useUsageAdvisor=true

Bir Theserverside yazısından alınmıştır.

No comments: