Wednesday, October 30, 2002

Oracle Tablolarından CSV Dosyası Üretmek

Oracle'daki bir tablonun verilerini metin bazlı bir dosyaya almak istiyorsanız, bunun için aşağıdaki gibi bir betik yardımcı olabilir.

SET TERMOUT OFF
SET HEADING OFF
SET SHOWMODE OFF
SET LINESIZE 2000
SET FEEDBACK OFF
SET VERIFY OFF
SET ECHO OFF
SET TIMING OFF
SET NEWPAGE 1
SET WRAP ON
SET LONG 32767
SET ARRAYSIZE 1
SET HEADING OFF

spool c:/temp/cikti.cvs

select KOLON1||','||KOLON2||','||... from TABLO;

exit;

 
$ sqlplus kulanici/sifre@SID @dump.sql

.. olarak isletildikten sonra, bir CSV dosyasi c:/temp/cikti.csv olarak üretilecektir.

No comments: