Wednesday, October 30, 2002

JUnit Yardımcı Araçları - Junit-Addon Paketi

JUnit testlerimizin bazen metin (text) bazlı çıktı dosyalarını karşılaştırması gerekiyor. Bu gibi "ek" assert yardımcı metotları için, JUnit-addons paketi kullanabilirsiniz. FileAssert adlı bir class, java.io.File olarak verilen iki dosyayı karşılaştırabiliyor. Örnek kullanım:

import junitx.framework.*;

// ...
// burada bir takım işlemler çağrılmış ve sonuç olarak
// bir sonuc.xml dosyası üretilmiş olsun)
// ..

File esas = new File("./sonuc.xml");
File beklenen = new File("./test/aslir_beklenen_cevap.xml");
FileAssert.assertEquals(beklenen, esas);


Kaynaklar


* JUnit-addons SourceForge Sitesi
* JUnit-addons Javadoc'ları

No comments: