Tuesday, October 30, 2001

Oracle Bağlantılarını Listeleyin

Son projemizde, toptan işlem yapan bir programdan şöyle bir hata aldık.

SQLException: ORA-01000: maximum open cursors exceeded

Hataların hangi SQL'den geldiğini anlamak için Oracle'da aşağıdaki sorguyu kullanabilirsiniz.

SQL> select sql_text, count(*) from v$open_cursor group by sql_text;

Sonuç olarak aşağıdaki gibi bir çıktı gelecektir.

SELECT SYSDATE FROM DUAL                       109
SELECT flag_1, flag_2 FROM TABLO 150
SELECT rowid, "KULLANICI"."ACCOUNT".* FROM "KULLANICI"."HESAP" Wher 1
Select /*+ CHOOSE */ cols.column_name as Name, nullable, da 1

Bu komut o anki açık/işlemde olan sorguları gösterir. 2. satırdaki sorgunun 150 açık cursor'u olduğunu görüyoruz. Bu tabii iyi değil. Tamir için, bu sorguları kullanan PreparedStatement'lara (.close()) cağrısını eklemek gerekir. Bu eklemeden sonra sorun düzelecektir.

No comments: