Monday, October 29, 2001

JAD - Java İle Tersine Mühendislik

Java dilinin sözdizim yapısı diğer dillerden farklı olduğu gibi, işler kod sistemine de getirdiği bazı farklar var. Bu farkların bir tanesi olan arakod kavramından bahsetmiştik. Bu tekniğe göre Java derleyicisi, Unix işler kodu ya da Windows .exe dosyası değil, .class dosyası denen bir işler kod çıkartıyordu. Bu kodlar, Java yorumlayıcısı tarafından işletilmek üzere üretilen bir şey idi, bu yüzden işletim sistemi bu kodları anlayamıyordu.

Yorumlayıcı kullanmanın yararlarından bir tanesi: .class dosyalarını aynen kopyalayıp başka bir işletim sisteminde değistirmeden çalıştırabilirsiniz. Bazı modern Uygulama Servisleri, Java arakodlarını anlık bir halde başka sisteme postalayıp orada işlettirebiliyorlar. Bu durum, bir nevi 'gezgin kod' kavramını ortaya çıkarmıştır. Bunlar Java'nın 'işletim sisteminden bağımsız' yapısı sayesinde mümkün oldu.

Tabii arakod ve yorumlayıcı kavramları bilgisayar bilim dünyasına hiç yabancı değil. Eiffel, Smalltalk ve LISP dilleri bu kavramları uzun zamandır kullanmaktaydılar. C dünyası biraz geride kalmıstı! (Java ile onlar da yetiştiler).

Bu yazıda bahsedeceğimiz konu, .class dosyalarına bakarak, .java dosyaları üretebilmek, yani tersine mühendislik teknikleri. Bu gibi yeteneklerin programcının dağarcığında olması çözüm yelpazesini genişletir, ve çözüm yaratmakta esneklik sağlar. Ayrıca bir sonraki yazımızda, ters mühendislik tekrar işimize yarayacak.

JAD

JAD komut satırından işletebileceğiniz bir program. Tek tek ya da bütün bir dizin altındaki .class dosyalarını Java kaynak haline çevirebiliyor. Bunu yapabilmesinin sebebi, arakod'un Java'ya özel tiyo'lar içermesidir; Nisbeten makine dili, mikroişlemciye özel yazılır.
[Google'dan bulup indirin]

Şimdi, mesela örnek olarak, bütün bir .class dizinini Java'ya çevirelim. c:\jdk1.3.1_04\jre\rt.jar içindeki kodların kaynağını hiç merak ettiniz mi? Görelim bari.

İlk önce, bu jar dosyasını alıp, geçici bir dizine bırakalım. Geçici dizin ismi c:\gecici olsun..Şimdi


> cd c:\gecici
> jar xvf rt.jar

.. komutu ile, jar dosyasını 'açıyoruz'. jar dosyası zip formatı gibi birçok dosyayı birarada tutabilen bir ortamdır. Eğer komut satırınız jar komutunu bulamıyorsa, PATH sistem değişkenine JDK bin dizininin yerini söylemeyi unutmayın. java, javac gibi komutları, satırdan direk işletebilmeniz lazım.

Not: Biraz önce açtığımız jar dosyası, Sun (Java'nın yaratıcısı) firması tarafından yazılmış olan bir dosyadır. İçinde Java'nın işlemesi için hayati önem taşıyan temel nesneler bulunuyor. Mesela 'temel tipler' denen Object, Integer, vs gibi nesneler, hep rt.jar içinde tanımlanmıştır. Şimdi JAD kullanarak bu nesnelerin kodlarını göreceğiz!

Komut satırında, eğer geçici dizininiz içindeyseniz, aşağıdaki komutu işletin. Ayrıca, dosyaları düzgün şekilde birarada tutmak için, C:\gecici altından mesela c:\gecici\class\ altına kopyalayın. Ve,


> cd c:\gecici
> jad -o -r -sjava -dkaynak class/**/*.class

..ile JAD'i özyineli bir şekilde işletmiş olduk. C:\gecici\kaynak dizini altında, Sun'ın yazdığı Java kodlarının kaynaklarını görebilirsiniz. Mesela, şu çok kullandığımız String nesnesi, C:\gecici\kaynak\java\lang\String.java altında.. Daha birçok Java karakterinin kaynağı artık C:\gecici\kaynak\ altında.

No comments: