Monday, October 22, 2001

Elisp

Tüm buffer'ı bir değişken içine almak için

(setq cmd (buffer-substring 1 (buffer-size)))

Bir buffer'a olan referansı o buffer'ın ismini kullanarak alabilmek için;

(get-buffer "*Isim Filan Falan*")

Bu buffer'ı öldürmek için

(kill-buffer (get-buffer "*Isim Filan Falan*"))

Buffer'ın canlı olup olmadığını kontrol için (ve eğer canlı değilse birşeyler yapmak için)

  (if (not (buffer-live-p (get-buffer "Isim Filan Falan")))
(progn
;; bir seyler yap
))

Buffer içinde olan dosyanın soneksiz hâlini almak için (meselâ c:/temp/filan/TT.java üzerinden TT kelimesini çıkartabilmek için)

(setq soneksizDosyaIsmi (file-name-sans-extension (file-name-nondirectory buffer-file-name)))

Komut satırına elisp içinden bir program işlettirebilmek için

(shell-command "perl c:/dizin/ismi/script.pl")

No comments: