Tuesday, October 31, 2000

Properties Dosyaları - Java İçin Ayar Yapmak

Genellikle Java, özellikle J2EE servis uygulamalarında, uygulama programımıza bazı ayar değerleri (configuration) olarak iletmemiz gerekmektedir. Bazı uygulamalar için bir dizinin 'yerini' ayar olarak bildirmek gerekebilir. Ya da, sık değişmeyen türden bir internet adres değerini uygulamamıza ayar olarak bildirebiliriz.

Bu tip değerleri Java dosyalarının içine kod olarak yazmak yanlış olur. Bu şekildeki ayarlar, makinadan makinaya değişik içerik taşıyabilirler; bu yüzden bir metin (text) dosyası olarak tutulsalar, ve Java tarafından 'okunsalar' hem kodlama, hem sistem idaresi, hem de bakım açısından bizim için daha iyi olacak.

Java dünyasında bu kavramın karşılığı .properties dosyalarıdır. Bir properties (özellikler) dosyası, anahtar ve bu anahtara tekabül eden değerler eşlemesinden ibarettir. Anahtalar ve değerler eşittir (=) karakteri ile birbirinden ayrılırlar.

ayar1=deger
ayar2=baska_bir_deger
ayar3=gene_baska_bir_deger
dizin1=/usr/local/linux
dizin2=/usr/local/java

Bu dosyayı okumak için Java paketlerinden java.util altında bulunan ResourceBundle sınıfını kullanabiliriz.

Eğer ResourceBundle sınıfını bir J2EE uygulaması bağlamında kullanıyorsak, dizin belirtmeden sırf isimle aranan properties dosyaları WEB-INF/classes altında aranacaktır. Yani, CLASSPATH'e otomatikman alınmış olan bir dizin altında.

Denemek için, Tomcat, ya da J2EE uyumlu öteki uygulama servisiniz altında kurduğunuz site kodlarınızın WEB-INF/classes dizinine, deneme.properties gibi bir dosya bırakın. Bu dosya içine, yukarıda gösterdiğimiz örnek değerleri koyabilirsiniz. Sonra, test.jsp adında bir JSP sayfası yaratın, ve şu kodları yazın.

<%@ page import="java.util.*" %>
<%
ResourceBundle bundle = ResourceBundle.getBundle( "deneme" );

out.print( "dizin1=" + bundle.getString( "dizin1" ) );
out.print( "ayar2=" + bundle.getString( "ayar2" ) );
%>Bu sayfayı işlettiğinizde, properties dosyasında girdiğiniz değerlerden ayar2 ve dizin1'in aynen okunduğunu göreceksiniz.

Sonuç Ortamına Gönderim

Eğer uygulamanız için, geliştirme ve sonuç ortamları arasında değişik ayarlar gerekiyorsa, aynı anahtarlar taşıyan (ama değerleri ayrı olan) iki değişik properties dosyası tutabilirsiniz. Bu dosyalardan birisi geliştirme sırasında yerel WEB-INF/classes altında kullanabilir, ötekini sonuç ortamına kod itildiğinde uzaktaki makinanın WEB-INF/classes altında kullanabilirsiniz.

Site kodları altında bunun örneğini Sabitler.java, Sabitler.properties, Sabitler.properties.sonuc ve icerik_gonder.sh dosyaları altında görebilirsiniz.

Yukarıda anlatılanlara ek olarak, hızlandırmak açısından biz site kodları içinde static tekil nesne kalıbını Singleton kullanarak, properties dosyasını uygulama başladığında sadece 'bir kere' yüklemeyi seçtik. Kendi uygulamanızın ihtiyaçları ışığında bunu değişik şekilde kendi sisteminize uyarlayabilirsiniz.

No comments: