Monday, October 30, 2000

Java İle Düzenli İfadeler - Jakarta ORO

Düzenli ifadeler uzun bir süre, Perl, Awk gibi dillerin tekelinde kaldı. Unix sistem idarecileri betiklerinde metin bazlı değiştirme işlemlerine çok ihtiyaçları olduğu için, tercih ettikleri diller düzenli ifadeleri (regular expression) destekleyen dillerden oluyordu. Perl, Awk (şimdi de Rubi) bu dillerdendir.

Hatırlatmak gerekirse, düzenli ifade işleyicileri bir metnin içindeki kelime, karakter dizisini ifade ile eşleyerek, uyan bir kalıbı bulup metin içinden çıkartıyordu. Daha basit olmakla beraber, işletim sistemi komut satırınızda düzenli ifadenin bir şeklini zaten kullanmaktayız. ls *.xml gibi bir ibare, aslında bir düzenli ifadedir. Tabii Perl ve Rubi'de kullanılanlar kadar değişik güçlü değildir.

Java dünyası da, düzenli ifade desteğini dağarcığına nihayet ekledi. Jakarta kütüphanesine dahil olan ORO sayesinde artık Java ile düzenli ifade işletebilmeniz mümkün olacak.

Örnek

Sitemiz kodu ile örnek verelim.

Mesela, sitemizde makâle olan XML dosyalarının içindeki bütün JPG ve GIF resim referanslarını bulup, ArrayList olarak döndürmemiz gereksin. XML içindeki referans sözdizimi şöyledir.

<normalresim kaynak="/images/resim_1.gif"/>


Bu referans içinden "sadece resim dosyasının ismini" çıkartmak için, şöyle bir ORO kodu lazımdır.

        //
// butun dosyayi hafizaya yukle
//
File f = new File("c:/dizin/yazi.xml");
FileReader oku = new FileReader(f);
char[] icerik = new char[f.length()];
oku.read(icerik);

String bellekteDosya = new String(icerik);

oku.close()

//
// simdi ORO kullanmaya baslayabiliriz
//
ArrayList sonuc = new ArrayList();

PatternMatcherInput giris =
new PatternMatcherInput(bellekteDosya);

PatternCompiler derleyici = new Perl5Compiler();
PatternMatcher arayici = new Perl5Matcher();
String ara = "/images\\/(.+)\"/";
Pattern ifade = derleyici.compile(ara);

while(arayici.contains(giris, ifade)) {
sonuc.add(arayici.getMatch().group(1));
}
...Bu ifade, "images/" kelimesinden sonra ve "/ karakterlerinden önce gelen kelimeyi bulup çıkartıyor.

Ek Konular

Aşağıdaki işaret
\\

kullanımı karışık gelmiş olabilir. Bu işaret, kaçış (escape) işaretidir, çünkü bazen düzenli ifade diline dahil olan karakterleri eşlememiz gerekmektedir. Bu yüzden düzenli ifade motoruna, "bu karakterler dil olarak sana mesaj değil, eşlemen için veridir" komutunu vermiş oluyoruz.

Ayrıca PatternMatcherInput kullanımı, bir Metin (String) içinde birden fazla eşleme yapmak için kullanılır. PatternMatcherInput nesnesi, okuduğu metin üzerinde nerede kaldığını hatırlayabildiği için, birden fazla eşlemeyi yapabiliyor. Diğer gördüğümüz ORO kullanımları satır bazlı eşleme yapıyordu, bizim kullanımız için bu şekilde PatternMatcherInput şekli daha rahat olmuştur. Kendi ihtiyaçlarınız için örneklere bakınız.

Group komutu

Bir önemli nokta da arayici.getMatch().group(1) ifadesi hakkında.

Perl düzenli ifade diline göre (ORO'da bu dili kullanıyor), eşlenen değeri geri getirmenin iki yolu var. Birincisi, eşlenen ifadeyi tamamen geri getirmek. İkincisi, düzenli ifade içinde parantez kullanmıs ise, sadece bu parantezlerin içine düşen eşlemeyi geri getirmektir. Perl dilinde bu özellik $1, $2, .. ile geri getirilebiliyordu. ORO ile aynı işlevi group(1), group(2), ... ile hallediyor.

Kelime Değiştirmek

Eşlemek gibi, eşlenen değerleri "değiştirmekte" düzenli ifadelerin yapabildiği şeylerden biri.

Mesela yukarıdaki örnekte olan "images" kelimesini, "resimler" kelimesi ile değiştirelim.

        ....
// dosyayi tekrar hafizaya yukle
...

String degistir = "s/images/resimler/g";
Perl5Util yardimci = new Perl5Util();
bellekteDosya = yardimci.substitute(degistir, bellekteDosya);


Kaynaklar


* ORO
sKodları

No comments: