Tuesday, October 31, 2000

İnternet Sayfası İstenince Ne Olur


Sayfa istenince yapılan işlemler aşağıda sıralanmıştır.


* Kullanıcı tarayıcı ile bir veb sayfası ister
* Bu komut, sayfa servisi tarafından alınır. Eğer sayfa HTML değil, JSP/JHTML gibi yazılım servisi gerektiren bir sayfa ise, yazılım servisine aktarılır.
* Yazılım servisi sayfa içindeki Java veya diğer kodu işletir, veri tabanına ulaşması gerekiyorsa ulaşır ve sonuçları HTML olarak sayfa servisine geri gönderir.
* Sayfa servisi öteki HTML bilgilerini ekleyerek bütün sayfayı kullanıcıya yollar.

No comments: