Sunday, October 29, 2000

HTML içinde HTML nasıl gösterilir?

Bu sitede olduğu gibi, öğretmek icin XML/HTML kodları gösteriyorsanız, bir süre sonra fark edeceksiniz. HTML içinde HTML gösterilmiyor!

Bunun sebebi gayet basit. Internet sayfa programınız
<H1>
gibi bir kelime görünce, bunun kendisi HTML kodu için, onu işlemeye uğraşıyor. Halbuki biz sadece komutun kendisini göstermeye uğraşıyorduk öğretmek için.

Bu problemin bir kaç çözümü var... Öteki HTML "korsan" metodları bir tarafa atarsak, kalan en temiz ve ileri İnternet yayıncılığına uygun çözüm XML içinde CDATA etiketine kullanmakla olur.

XML ile HTML farklı diyebilirsiniz, ve haklısınız. HTML bizim öğretmek için göstermeye uğraştığımız etiketleri direk görsel şekline çevirmeye uğraşıyordu. XML dökümanlari ise bu ogretilen etiketleri kendinden zannedip, birbirine uydurdurmaya uğraşacaktır. Tabii ki başaramayınca, hata mesajı verecektir.

XML standartına göre, CDATA işaretini kullanırsanız, onun takibindeki kelimeler etiket olarak sayılmaz.

   <!  CDATA[
<baslik> HTML içinde HTML nasıl gösterilir </baslik>
]] >

Çözüm bundan ibaret.

No comments: